Hopp til innhold
Om bypakka

Aktuelt

To nye lysregulerte gangfelt på fylkesveg 32 – Vallermyrene og Menstad

I sydenden av Vallermyrene er nå to gangfelt erstattet av et nytt lysregulert gangfelt midt imellom. Plasseringen er bedre tilpasset ...

Til våren starter arbeidet med en ny gang- og sykkelvei i Kverndalen

Gang- og sykkelveien i Kverndalen skal være klar til bruk i løpet av sommeren 2024.

Vedtatt å bygge gang- og sykkelbru fra Jernbanekaia og over til Klosterøya

Flertallet i bystyret i Skien kommune har vedtatt å bygge bru over Bryggevannet - fra Klosterøya til Jernbanebrygga. Gang- og ...

Trener på å bli trygge syklister

- Det kan se ut som at barn er blitt dårligere trent etter pandemien, sier Michel Fouler i På sykkel ...

Kjør bussen gratis til valglokalet i hele Telemark

Bruk stemmeretten og reis gratis til valglokalet med bussen. Valgkortet ditt, digitalt eller på papir, er bussbilletten viser du til ...

Feiret tryggere vei på Holtesletta i Siljan

- Bypakka handler om mange prosjekter, både små og store. Forbedringer på Holtesletta er et av de mindre prosjektene, men ...

Feiret to nye underganger for syklende og gående på Gulset

De trange, mørke og ofte regnfylte undergangene under Gulsetringen og Nyhusvegen er historie. I dag feiret elever, ordfører og samarbeidspartnere ...

Sentrum i Siljan blir tryggere

Fra 1. august startet arbeidet med Sentrumsveien i Siljan, et tiltak som skal bidra til å realisere visjonen til kommunen ...

Ukentlig over 1000 turer med bysyklene

De siste fire ukene har bysyklene i snitt hatt over 1000 turer i uka.

Omlegging av gang- og sykkelvegen på Vallermyrene øst

Den første rundkjøringen på fylkesveg 32 Vallermyrvegen er snart ferdig. Når den andre rundkjøringen skal opparbeides må deler av gang- ...