Om bypakka

Aktuelt

Vis til fysisk aktivitet – vinn en drikkesekk

Er du påmeldt Sykle til Jobben, eller vurderer du å melde deg på? Bypakke Grenland har nå en konkurranse gående ...

Ny riksveg 36 i Grenland er på dagsorden. Her er spørsmål og svar du muligens lurer på

Diskusjonen omkring ny riksvei 36 gjennom Skien og Porsgrunn har nådd mange. Bypakka har samlet de ofte stilte spørsmålene i ...
Unni Husby Melby beskriver bypakkeprosjektet i Kverndalen

Ny gang- og sykkelveg i Kverndalen vedtatt

En ny milepæl er nådd i bypakkeprosjektet i Kverndalen. Utforming av gang- og sykkelveien langs boligene på Lie ble enstemmig ...

Ulykkeskryss skal utbedres ved Enger

Konkurransen om å bygge ny Ullinveg som skal gå parallelt med fylkesveg 32 på Vallermyrene er nå lyst ut.

Anbudskonkurranse for gang- og sykkelbru over Bryggevannet

Anbudskonkurransen for brua over Bryggevannet er avsluttet. Skien kommune har evaluert tilbudene, og saken blir behandlet i formannskapet 10. mai ...

Ny holdeplass ved Hovengasenteret klar til bruk

Bypakkeprosjektet holdeplass Sandbakken ved fylkesveg 32 vil gi kortere vei til buss for de som bruker kollektiv fra Hovenga og ...

Næringstransportens utfordringer kommer fram i lyset

På tross av næringstransportens store verdiskapning i samfunnet er det oftest privatbilen som oppnår størst oppmerksomhet når det gjelder ulike ...

Ny milepæl i kollektivtilbudet

Høsten 2022 starter en pilot med å etablere el-bysykkel som en del av kollektivtilbud i Porsgrunn og Skien.

Vær aktiv – vinn premier

Går eller sykler du i hverdagen? Nå kan du bli med å vinne flotte premier i årets største aktivitetskampanje.

Å lære barn å sykle er god folkehelse

– Barna blir i alt for stor grad kjørt overalt. Derfor er sykkelopplæring på skolen først og fremst godt folkehelsearbeid, ...