Signalanleggene skal stå i gulblink i minst tre dager for å varsle trafikantene om endingen i trafikkbildet. Deretter blir det ordinær drift.

Nye krav fra Vegdirektoratet

Mye av det eksisterende vegnettet ved Vallermyrvegen var ikke i henhold til dagens krav:

– Av trafikksikkerhetsmessige hensyn kan det ikke anlegges nye gangfelt der fartsgrensen er 60 km/t, uten at det enten er lysregulert, eller at det ligger nært opp mot en rundkjøring, der hastighetsnivået er lavere, sier Bjørn Richard Kirste, teamleder ved trafikksikkerhet og miljøvennlig transport i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ville ikke sette ned fartsgrensen

– Å sette ned fartsgrensen for så å tillate gangfelt uten lysregulering ønsket vi ikke, sier han.

De nye lysregulerte gangfeltene følger gjeldende krav og er godkjent av Vegdirektoratet.

På Vallermyrene er det også regulert inn en undergang.

– Denne ble imidlertid så omfattende og kostbar at den ikke kunne bygges i dette prosjektet. Det ligger derimot et rekkefølgekrav i reguleringsplanen, at undergangen må bygges dersom det etableres dagligvarebutikk på næringstomta, opplyser Lars Willy Moland, byggeleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

I løpet av oktober er bypakkeprosjektet ved Vallermyrvegen og Ullinvegen ferdig.

To nye lysregulerte gangfelt

På Menstad åpnes nå et lysregulert gangfelt ved den nye matbutikken.

– Dette erstatter den planlagte undergangen, som ikke lot seg bygge på grunn visse naturtyper som måtte vernes, sier Bjørn Richard Kirste.

Også her er fylkeskommunen vegeier. Dette er imidlertid ikke et bypakkeprosjekt, men ligger også langs fylkesveg 32.