Hensikten med prosjektet er å øke tilgjengeligheten mellom østsiden av elva og Klosterøya, bidra til sentrumsutvikling, og øke andelen gående og syklende.

Korter ned reiseavstand

Brua korter ned reiseavstanden mellom områdene øst for elva og områdene ved sykehuset og Herkules hvor mange har sin arbeidsplass. Den vil også gi en snarvei for gående og syklende som skal til og fra videregående skole på Klosterøya.

Gang- og sykkelbrua er en viktig delstrekning i arbeidet med å etablere sammenhengende gang- og sykkelveg rundt Bryggevannet. Den vil også binde sammen hovedrutene for sykkel på begge sider av elva. Brua er detaljprosjektert.

Etablering og investering

Brua vil også binde de nye sentrumsområdene bedre sammen med de eldre delene av sentrum. Tilgjengelighet øker sjansene for etablering og investering.

Bryggevannet rundt består av mange delprosjekter: bru over Damfossen fra Klosterøya til Smieøya, forbindelse over Smieøya til Hjellevannet-siden og videre langs fylkesvegen inn til Fisketrappa, forbedringer ved Bryggeparken, promenade gjennom Skien Brygge, gangforbindelse og park i Klosterhavna, promenade langs Klosterøya øst. Noen av prosjektene gjøres som del av private utbygginger, mens andre finansieres av bypakka. For å få til en runde, måtte gang- og sykkelbru fra Klosterøya til Jernbanebrygga bygges – så nå er vedtatt. Bru over Damfossen kom på plass i august, men er ikke klar for bruk ennå.

Etter planen skal arbeide gang- og sykkelbru starte i 2023.