– Bypakka handler om små og store prosjekter: Nye veier, gang- og sykkelveier, fortau, torg og bymiljøtiltak – samt bedre kollektivtilbud gjennom belønningsavtalen med staten.

Det sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen i Vestfold og Telemark fylkeskommune ved markering av prosjektet, og fortsatte:

– Med dette store bypakkeprosjektet på Enger-området er det blitt litt bedre for trafikksikkerheten, næringslivet og kollektivtrafikken.

Vi må fortsette – bypakka er muligheten

– Bypakkas fase 1 er snart slutt. 30 bypakkeprosjekter er ferdig. Til sammen skal det investeres for 3, 1 milliarder. Til nå har Grenland fått til 800 millioner i statlige belønningsmidler.

– Dagens viktigste budskapet er at vi må videre, vi må utvikle Grenland, og bypakka er muligheten, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Et samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune, Bypakke Grenland og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Finansieringen er også et samarbeid mellom Porsgrunn kommune, Bypakke Grenland, og Vestfold og Telemark fylkeskommune samt bidrag fra private grunneiere.

Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune, her sammen med de nye ordførerne i bypakkekommunene, fra venstre: Marius Roheim Aarvold, (H) ordfører Skien, Elisabeth Hammer, ordfører Siljan (Krf) og Stine Stamland, varaordfører Porsgrunn (Frp). (Foto: Dag Jenssen)

Ventet siden 1999

– Så lenge jeg har vært ansatt i Porsgrunn kommune, fra ca. 1999, har jeg hørt om manglende tilrettelegging for næringsutvikling fra Porsgrunn kommune på Enger og det ulykkesbelastede krysset i enden av Vallermyrene, sa utbyggingssjef i Porsgrunn kommune, Terje Madsen.

Han tok tilhørerne med på en tidsreise fra reguleringsplanen for området ble vedtatt av Porsgrunn bystyre i 2001, i 2004 og en med endring i 2016.

– Den inneholdt et krav om at det skulle bygges et nytt veisystem før grunneierne skulle få lov til å utvikle eiendommene sine, fortalte utbyggingssjefen.

Slik så anlegget ut, 1. november 2023.
Foto Dag Jenssen

Spleis med grunneiere

– Ingen av grunneierne hadde anledning til å finansiere dette veisystemet alene. Grunneierne pekte på at dette var et offentlig ansvar. Det offentlige mente at et nytt veisystem ville utløse store verdier for grunneierne, og at deler av denne verdistigningen burde gå til å finansiere veisystemet, sa han.

Utbyggingssjef i Porsgrunn kommune, Terje Madsen. (Foto: Hege Schjøth Øverås)

Dermed stod saken i stampe en stund, til de i 2017 startet å utarbeide en modell eller løsning som kunne lede frem til at veisystemet ble finansiert.

I 2019 ble det laget en avtale med grunneierne basert på en finansieringsmodell som var akseptabel for partene.

I 2020 ble det gjort avtale med fylkeskommunen og Bypakke Grenland om bygging.

– Takk til alle grunneierne som ble med på spleiselaget og bidrar med over 30 millioner kroner. Det hadde ikke blitt noe om ikke dere hadde vært med på et så betydelig beløp som utgjør bortimot halvparten av kostnadene, sa Madsen.

Vi dro i samme retning

Han takket også for et godt og konstruktivt samarbeid med fylkeskommunen som tok ansvar for å bygge veien, entreprenør Tveito Maskin for vel gjennomført arbeid, Bypakke Grenland som besluttet å bli med på en andel av finansieringen og de folkevalgte i Porsgrunn kommune som fattet nødvendige og fornuftige vedtak.

– Fordi vi alle dro i samme retning fikk vi dette til, sa han.

BLOMSTERTAKK: Byggleder Lars Willy Moland fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og Entreprenør og anleggsleder Erlend Solheim ble hedret for godt arbeid. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)