Helt konkret vil du merke Bypakke Grenland på flere måter:

  • Gang/sykkel: Det vil bli enklere og tryggere å være syklist og gående. Et eksempel er utbygging av en sammenhengende gang-/sykkelveg mellom byene.
  • Kollektivtrafikk: Det vil bli enklere å ta bussen til jobb/skole og i fritiden. For eksempel skal framkommeligheten for bussen bli bedre, i tillegg til at rutetilbudet rustes opp.
  • Veg: Trafikkavviklingen vil bli mer effektiv og sikrere. To store vegprosjekter er en del av bypakka, i tillegg til en rekke andre, mindre prosjekter.

Se prosjektene som vurderes som del av Bypakke Grenland

Det betyr i praksis at det vil bli lettere å klare seg i hverdagen uten å bruke egen bil. Ikke at noen skal tvinges over på buss eller sykkelsetet, men mange har denne muligheten – og ønsker å gjøre en endring, så sant det blir et attraktivt tilbud i hverdagen. Kanskje er du en av dem? Å ta beina, bussen eller sykkelen fatt kan være både trivelig og nedstressende – og det går kjappere enn du kanskje tror.

En omlegging av transportadferden – fra personbil til kollektiv og gang/sykkel – er helt klart en av målsettingene med Bypakke Grenland. Det er som nevnt nokså mange av oss som er positive til å endre transportvaner, så sant forholdene legges til rette for det: I Grenland svarer fire av ti at de kan tenke seg å endre reisevaner til jobb/skole , ifølge en undersøkelse som ble gjort i fjor. I dag er personbilen den vanligste måten å komme seg til jobb på.

En framtid der flere går/sykler og kjører buss vil være med på å dempe veksten i biltrafikken, noe som er avgjørende for å unngå ytterligere køproblematikk og trafikale problemer. Ikke minst vil næringslivet nyte godt av en mer effektiv trafikkavvikling. I tillegg er det et viktig bidrag i kampen for et bedre miljø, noe som også er et sentralt mål for bypakka.

NHO og LO: Ja til Bypakke Grenland

Bypakke Grenland må dessuten ses i sammenheng med en felles arealplan for Grenland. Arbeidet med en samordnet, regional areal- og transportplan (ATP) er godt i gang, der hensikten er å få til en helhetlig plan som vil gi en positiv utvikling for hele regionen. Detaljene i dette arbeidet er ikke klart ennå, men målet er tydelig nok: Grenland skal utvikles til en mer attraktiv region å bo og jobbe i, med trivelige bymiljøer og et effektivt og framtidsrettet transportsystem.