Responsive image

Tryggere og mer effektiv trafikkavvikling kommer særlig næringslivet til nytte. Mindre bruk av privatbiler vil på sin side gi triveligere og mer miljøvennlige byer.

Bedre for næringslivet

Bypakke Grenland skal gjøre trafikkavviklingen tryggere og mer effektiv. Det vil i sin tur gjøre Grenland mer attraktivt for næringslivet.

Bypakke Grenland har som mål å redusere bruken av privatbil, til fordel for buss, gange og sykkel. Det vil bedre flyten og forutsigbarheten på vegnettet, noe særlig næringstrafikken vil nyte godt av. 

Bypakke Grenland består av flere trafikktiltak. Ikke minst er Lilleelvkrysset i Porsgrunn og Skyggestein-Skjelbredstrand i Skien på lista over utbedringsprosjekter. Dette er de to største vegprosjektene i bypakka. I mars startet arbeidet med den nye traséen mellom Gimlevegen og Augestadvegen (Lillelevkrysset). Men lista er lenger enn som så, og målet er å utbedre en rekke kryss og strekninger der særlig næringstrafikk og kollektivtrafikken sliter med å komme fram i dag.

I tillegg ønsker vi også å bidra til å skape enda triveligere og mer miljøvennlige byer - der menneskene, og ikke bilen, står i sentrum. Vi ønsker blant annet lavere fart i bysentrene, nettopp for å skape rom for menneskene som er der. Både lavere fartsgrenser og ”oppstramming” av veger og gater vil bidra til bedre bomiljøer. I bypakka skal det også gjennomføres trafikksikkerhetstiltak som for eksempel lysregulering ved fotgjengeroverganger, hastighetsreduserende tiltak og ombygginger av kryss.

   
   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 29. august 2016 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland