Responsive image

Bypakka vil få stor betydning for næringslivet i Telemark, mener LO og NHO.

Bypakke Grenland fremmer moderne samfunnsutvikling

NHO og LO i Telemark mener at Bypakke Grenland vil få en stor betydning for næringslivet og industrien i Grenland, og at den vil øke attraktiviteten for regionen.

Det kommer fram i en kronikk som sto på trykk i fylkesavisene juni 2013. Kronikken er ført i pennen av Nikolai Boye, regiondirektør i NHO, og Irene Bordier Haukedal som er distriktsekretær i LO.

"10 års arbeid har medført at Grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune nå har muligheten til å løfte Telemark opp en divisjon med hensyn til infrastruktur", skriver de to.

"La oss stå sammen om å gjennomføre Bypakke Grenland. Samarbeid vil gi det nødvendige løft for å utvikle de store mulighetene som Grenland sammen med øvrig Telemark har for å bli en attraktiv region med sterke bysentra og bærekraftig utvikling."

Vi har lastet opp kronikken i vårt dokumentarkiv. Du finner den som pdf her!

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 11. juni 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland