På felles formannskaps- og fylkesutvalgsmøte i Folkets Hus i Porsgrunn i dag stemte et flertall i Bamble mot Bypakke Grenland. De øvrige kommunene stemte for.

Her kan du se videopptak fra møtet.

Bamble: 6-5 mot bypakka

Det var intense forhandlinger da formannskapene i de fire Grenland-kommunene skulle ta stilling til Bypakke Grenland. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen la på starten av møtet inn forslag til tillegg til vedtaksforslaget: «Tidsdifferensierte satser innføres bare dersom Grenland får avtale om belønningsordning med staten» (last ned pdf).

Forslaget ble vedtatt av formannskapene i Porsgrunn, Skien og Siljan kommuner, men i Bamble stemte flertallet mot, med 6 mot 5 stemmer. I Skien vedtok politikerne forslaget med en rekke justeringer.

Felles vedtaksforslag

Bypakke Grenland må vedtas av Stortinget, men dette krever at regionen står samlet bak et enhetlig vedtak. Varierende vedtaksforslag fra formannskapene førte dermed til intense samtaler mellom ordførerne etter at formannskapsmøtene var avsluttet. Dette munnet ut i et enhetlig vedtaksforslag (last ned pdf) som nå går videre til behandling i kommune/bystyrer og fylkesting. Endringsforslagene innebærer:

  • Justering av bomsatser: 14 kr utenom rushtid, 20 kr i rusthtid for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er satsene 28/40 kr.
  • Tidsdifferensierte satser innføres kun dersom Grenland får avtale om belønningsordning med staten på mer enn 200 millioner kroner.
  • Parallellinkreving starter når et av de store veiprosjektene er satt i gang.
  • Styringsgruppa for Bystrategi Grenland får mandat til å tilpasse bypakka til de kommunene som vedtar å delta.

Ja i Porsgrunn

Porsgrunn kommune gikk rett fra formannskapsmøte til møte i bystyret. Der ble endringsforslaget til politisk styringsgruppe vedtatt mot 7 stemmer.

Porsgrunn-ja til bypakka.

De øvrige kommunene og fylkestinget behandler Bypakke Grenland i løpet av den neste uka. Dette vil avgjøre den videre skjebnen til Bypakke Grenland.

Her kan du lese mer om framdriften for Bypakke Grenland.