• Responsive image

Bypakke Grenland skal øke trivselen og skape et enda bedre bymiljø i Grenland, og gjøre regionen mer attraktiv både for næringsliv og innbyggere.

Aktuelt

Responsive image

Nå blir det ny gang- og sykkelveg i nordre del av Skien

-Jeg er glad for at arbeidet nå endelig har kommet i gang etter en lang prosess, sa ordfører Hedda Foss Five, da hun symbolsk spadde i gang bypakkas femte gang- og sykkelveg.

Trafikken over Porsgrunnsbrua skal halveres - viktige kryss skal utbedres i Porsgrunn

13.04.2018

Vabakkenkrysset, Rv 36 og Kjølnes ring Fv 32 er de to første kryssene som skal utbedres når bypakkeprosjektet oppgradering av overordnet vegnett i Porsgrunn sentrum er i gang. En kapasitetsforbedring på kritiske punkter i det overordnede vegnett er nødvendig for å nå målet om å halvere gjennomgangstrafikken over Porsgrunnsbroa.