• Responsive image

Bypakke Grenland skal øke trivselen og skape et enda bedre bymiljø i Grenland, og gjøre regionen mer attraktiv både for næringsliv og innbyggere.

Aktuelt

Responsive image

Ønsker en fremtidig byvekstavtale mellom staten og Grenland

Byutredningen for Grenland viser at tettere arealbruk, mer effektivt kollektivbruk og bedre tilbud til gående og syklende – kombinert med restriktive tiltak på bilbruk, bidrar til å nå nullvektmålet.