Handlings-program 2023-26

Les mer!

Bompenger

 • Fakturaspørsmål

  Har du spørsmål om faktura, kontakt bompengeselskapet du har mottatt faktura fra.
  For å opprette AutoPASS-avtale finnes det flere ulike utstedere av brikker i Norge: https://www.autopass.no

 • Bombrikker

  Har du spørsmål om bombrikke kan du kontakte en AutoPASS-utsteder. Det er flere ulike utstedere av brikker i Norge, og du får de samme fordelene og rabattene i Bypakke Grenland uansett hvilken du velger.
  Her finner du de ulike utstederne: (link til AutoPASS)
  På autopass.no finner du svar på alle spørsmål om bombrikker og passering av bomstasjoner i Norge.
  https://www.autopass.no/no/kunde/rabatt-med-brikke/

 • Bomstasjoner

  I forbindelse med Bypakke Grenland er det satt opp 13 antennepunkt rundt i Grenland. Plasseringen av disse kan finnes på siden "Bompenger", og plassering og innretning på bompunktene er vedtatt i Stortinget i tråd med forslag fra regjeringen.

  I Grenland er det kun innkreving i en retning, som regel mot nord eller mot øst. Enkelte av antennepunktene går over hele veien, og dekker også gang- og sykkelvei. Dette er ikke for å kreve inn penger begge veier, men for å sikre at ingen kjører til fare for sikkerheten på gang- og sykkelveier.

  Det vil i forbindelse med Bypakke Grenland Fase 1 ikke komme flere bommer.

 • Takster

  Fra 1.10 kom det nye bomtakster:
  Lette kjøretøy: 17 kr utenom rushtid, 23 kr i rushtid
  Tunge kjøretøy: 27 utenom rushtid, 38 i rushtid.
  Brikkerabatt er på 20 %. Dersom man har Auto-PASS-avtale gjelder også følgende rabattordninger:
  - Det betales for kun én bompassering per time uansett hvor mange bommer du kjører gjennom (uten brikke betaler du for hver enkelt passering). (Timesregel)
  - Alle kjøretøy betaler for maksimum 60 betalte bompasseringer per måned, utover dette kjører man gratis (Månedstak)
  - Elbiler og Hydrogenbilder med HY-skilt kjører gratis (må registreres hos bombrikkeselskapet)
  - Forflytningshemmede med handikapbevis kjører gratis (handikapbeviset må registreres hos bombrikkeselskapet. Se nærmere informasjon ovenfor).

ALT OM BOMPENGER →

Vedlikehold på gang-/sykkelvei

Finner du glasskår, hull og oversvømmelser? Skulle veien vært strødd, brøytet eller sopet? Meld fra til kommunene.

Aktuelt

Vårrengjøring av gang- og sykkelvegene – ekstra mye grus i år

Vårrengjøring av gang- og sykkelvegene – ekstra mye grus i år

Fjerning av grus og sand er viktig for å redusere antall sykkelulykker. Mye grus på sykkelveiene er også en grunn ...
Pendelruta P10 kjører nå morgen og ettermiddag via Gulsetringen

Pendelruta P10 kjører nå morgen og ettermiddag via Gulsetringen

Mandag 13. mars startet linje P10 nye bussavganger via Gulsetringen på morgen og ettermiddagen etter dialog med videregående skoler.
Nytt bypakkeprosjekt langs Holtesletta i Siljan lyst ut for konkurranse

Nytt bypakkeprosjekt langs Holtesletta i Siljan lyst ut for konkurranse

Tiltaket skal bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs Holtesletta.
Full sal for å høre om Knutepunkt Porsgrunn

Full sal for å høre om Knutepunkt Porsgrunn

Over 70 kom på folkemøte på Clarion hotell i Porsgrunn for å høre om planene for det nye knutepunktet. Flere ...
Åpent medvirkningsmøte for «knutepunkt Porsgrunn»

Åpent medvirkningsmøte for «knutepunkt Porsgrunn»

Onsdag 15. februar arrangeres åpent informasjons- og medvirkningsmøte om knutepunkt Porsgrunn på Comfort Hotell Porsgrunn kl. 18-20.
Kakaokø på Vintersykkeldagen

Kakaokø på Vintersykkeldagen

Noen få syklet til skolen på Vintersykkeldagen på Lunde barneskole i Skien, mens de fleste gikk. Bypakka markerte dagen med ...
Nå blir det gang- og sykkelbru over elva i Porsgrunn

Nå blir det gang- og sykkelbru over elva i Porsgrunn

Bystyret i Porsgrunn vedtok med 28 mot 21 stemmer å bygge gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva. Planen er at brua ...
Togstopp Skien er folkets favoritt

Togstopp Skien er folkets favoritt

Bypakke Grenland la ut konkurransen «stem på ditt favorittprosjekt» i sosiale medier. Folk kunne velge blant 50 prosjekter og nå ...
Arbeidet i full gang på Engerfeltet

Arbeidet i full gang på Engerfeltet

Nå foregår utgraving for én av de to rundkjøringene ved Vallermyrene som gir nytt kjøremønster og tar bort ulykkeskryss.
Ekstra brøyting og strøing på flere kommunale gang- og sykkelvegstrekninger i 2023

Ekstra brøyting og strøing på flere kommunale gang- og sykkelvegstrekninger i 2023

Forsterket drift- og vedlikehold på viktige gang- og sykkeltraseer» er et prosjekt i Bypakke Grenland som skal bedre forholdene for ...
SE ALLE NYHETER →