• Responsive image

Bypakke Grenland skal øke trivselen og skape et enda bedre bymiljø i Grenland, og gjøre regionen mer attraktiv både for næringsliv og innbyggere.

Aktuelt

Responsive image

Ny riksveg knytter Telemark bedre sammen

- Dette ser virkelig bra ut, jeg er imponert over arbeidet, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid på befaring med like begeistrende politikere i bypakkesamarbeidet på den start ferdig riksveg 36.