• Responsive image

Bypakke Grenland skal øke trivselen og skape et enda bedre bymiljø i Grenland, og gjøre regionen mer attraktiv både for næringsliv og innbyggere.

Aktuelt

Responsive image

Ny bypakkeveg åpnet – viktig for næringsliv og pendlere

Det var ingen tradisjonell snorklipping da ny riksveg 36 Skyggstein-Skjelbredstrand åpnet 27. november. Den gamle veien ble skåret i to.

Kronikk: Viktig for næringslivet

23.11.2018

Tiltakene i Bypakke Grenland fase 1 er viktige for næringslivet og for utvikling av nye arbeidsplasser i Grenland. Det er lite som tyder på at Lilleelv-prosjektet og andre viktige nærings- og byutviklingsprosjekter ville blitt utført uten bypakka.

Ny riksveg knytter Telemark bedre sammen

08.07.2018

- Dette ser virkelig bra ut, jeg er imponert over arbeidet, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid på befaring med like begeistrende politikere i bypakkesamarbeidet på den start ferdig riksveg 36.