• Responsive image

Bypakke Grenland skal øke trivselen og skape et enda bedre bymiljø i Grenland, og gjøre regionen mer attraktiv både for næringsliv og innbyggere.

Aktuelt

Responsive image

Trafikken over Porsgrunnsbrua skal halveres - viktige kryss skal utbedres i Porsgrunn

Vabakkenkrysset, Rv 36 og Kjølnes ring Fv 32 er de to første kryssene som skal utbedres når bypakkeprosjektet oppgradering av overordnet vegnett i Porsgrunn sentrum er i gang. En kapasitetsforbedring på kritiske punkter i det overordnede vegnett er nødvendig for å nå målet om å halvere gjennomgangstrafikken over Porsgrunnsbroa.

I år er de største prosjektene i bypakka ferdig!

27.03.2018

Brekkasvingene og Lilleelvkrysset er i ferd med å bli historie. I mange tiår ønsket man å gjøre noe med disse veistrekninger, i høst står de ferdige! Se filmen om byggearbeidet som nå pågår.

Vintersykler i all slags vær

09.02.2018

-Så fint som det er å sykle i Norge burde flere også sykle om vinteren, sa grekeren Jannis Deligiannis med datteren i sykkelvogn, på morgenkvisten, vintersyklingens dag 9. februar