Responsive image

Porsgrunn og ordfører Øystein Beyer sier ja til Bypakke Grenland.

Porsgrunn sier ja til bypakka

Bystyret i Porsgrunn sier ja til finansieringsordningen for Bypakke Grenland. 

Vedtaket er i tråd med anbefalingene fra bypakkas styringsgruppe. Anbefalingen ble justert etter et felles formannskapsmøte torsdag 13. juni, der det ble klart at Bamble kommune i utgangspunktet sier nei til bompenger. Endringene i forhold til opprinnelig saksframlegg er:

  • Tidsdifferensierte satser innføres kun dersom Grenland får en belønningsordning på 200 millioner eller mer fra staten.
  • Pengeinnkrevingen starter når ett av prosjektene er satt i gang.
  • Styringsgruppa gis mandat til å tilpasse bypakka til de kommunene som deltar.
  • Justering av bomsatser: 14 kr utenom rushtid, 20 kr i rusthtid for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er satsene 28/40 kr.

Her kan du lese hele saksframlegget med justeringer.

Bystyret i Porsgrunn vedtok med 42 mot 7 stemmer.

Bamble sier nei takk til bypakka

Bypakka krever i utgangspunktet likelydende vedtak i alle Grenland-kommunene for å gå videre til behandling i Stortinget. At Bamble sa nei på felles formannskapsmøte, betyr likevel ikke at det er kroken på døra for bypakka. Saken er ikke avgjort før den er behandlet politisk i alle bystyrer/kommunestyre og av fylkestinget. Endringene i vedtaket åpner dessuten for å undersøke muligheten for å gå videre med bypakke uten at alle kommunene blir med i samarbeidet.

Her kan du lese mer om framdriften for Bypakke Grenland.

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 13. juni 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland