Rett etter påske ga bystyret i Porsgrunn klar beskjed: Det ønsker seg en løsning på «problemkrysset i Porsgrunn». Men hvor skal egentlig den nye vegtraseen gå? Et nytt kart gjør det enklere å få en forståelse av hva reguleringsplanen legger opp til.

Ny fylkesveg 32 Gimlevegen-Auguestadvegen er en del av Bypakke Grenland, som det jobbes med å få vedtatt før sommeren.

Her ser du forutsetningene for at Bypakke Grenland skal bli en realitet.

Det gjenstår fortsatt noen formelle beslutninger før bypakka er vedtatt, men her er i alle fall kartet som viser hvordan politikerne i Porsgrunn ønsker at den nye Fv32 Gimlevegen-Augestadvegen skal være: