Svarene er utarbeidet i samarbeid med Statens vegvesen, og med fakta fra nye rapporter og analyser.

Riksveg 36 er hovedaksen mellom E18 og E134 og en viktig transportåre for næringslivet og beboere i Grenlandsområdet og fylket. Samtidig har rv. 36 en sentral lokal funksjon i byområdet i Grenland.

Hvor mye, og hva slags trafikk går på riksveg 36 i dag? Kan det tenkes at staten betaler hele prosjektet på riksveg 36? Eller, hvis vegen bygges – hvor høye bomtakster kan vi få i en ny bypakke hvis riksveg 36 skal være med?

Kan det bli en firefelts motorvei over Porsgrunnselva? Og – vil ikke en ny riksveg 36 skade viktige friluftsområdet og ta god matjord?

De 20 spørsmålene med svar kan du lese her.