Det jobbes nå intenst i kommunene, fylkeskommunen og i Statens vegvesen for å være parat til å sette i gang med de ulike prosjektene i bypakka så snart Stortinget gir klarsignalet vi håper på.

Regionale prosjekter

1,2 milliarder skal brukes på ulike prosjekter i bypakka, i tillegg til de to store vegprosjektene og kollektivsatsinga.

750 millioner kroner skal brukes på 18 ulike regionale prosjekter i Skien, Porsgrunn og Siljan. Dette gjelder utbedringer som kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen i fellesskap har bestemt er av overordnet betydning for hele regionen, og derfor skal realiseres gjennom bypakka.

Kommunale prosjekter

I tillegg til de regionale prosjektene får kommunene til sammen 300 millioner kroner som skal brukes til de prosjektene som kommunepolitikerne mener er viktigst for å oppnå målene i Bypakke Grenland.

Lista over tiltak man ønsker seg i kommunene var opprinnelig svært lang. Nå skal det prioriteres, og i desember og januar tar kommunepolitikerne stilling til hvilke prosjekter de mener er viktigst og som skal startes opp først dersom Stortinget sier ja til bypakka.

Sjekk her hvilke prosjekter som er til vurdering.

Se saksframlegg Skien: Prioritering av lokale prosjekter (PDF)

Se saksframlegg Porsgrunn: Prioritering av lokale prosjekter (PDF)

To store vegprosjekter

I tillegg kommer de to store regionale prosjektene, Rv36 Skyggestein-Skjelbredstrand (Brekkasvingene i Skien), og Fv32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvkrysset i Porsgrunn), som til sammen vil koste ca. én milliard kroner.

Fv32 i Porsgrunn er ferdigregulert; her håper man på oppstart i 2014/2015. For Rv36 i Skien gjenstår det noen mindre reguleringsjusteringer; oppstart her ligger an til å bli 2016.

Basert på antall innbyggere

Hvor mye penger hver kommune? Potten på 300 millioner kroner fordeles i forhold til antall innbyggere:

Siljan 4% 12 millioner 300 millioner
Skien 58% 174 millioner
Porsgrunn 38% 114 millioner

Strenge føringer for valg av prosjekter

Kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen har allerede vært gjennom en lang prosess for å velge ut de viktigste prosjektene for å nå målene til Bypakke Grenland.

Kommunene kan velge å prioritere andre prosjekter enn de som til nå er foreslått. De kan imidlertid ikke velge fritt hvilke prosjekter de vil bruke bypakkemidlene på, fordi det er strenge føringer på hva slags prosjekter som kan velges:

  • Prosjekter må følge føringene for fase 1 i KVU for Grenland . Disse har politikerne allerede vedtatt, både lokalt og i regjeringen.
  • Prosjekter må bidra til at Bypakke Grenland skal nå vedtatte mål
  • Valg av tiltak utenfor felles prosjektlister må vurderes særlig grundig opp mot måloppnåelse
  • Det anbefales å bruke samme kriterier for prioritering som tidligere i prosessen
  • Tiltakene skal porteføljestyres (det betyr at premissene for valg av tiltak kan endre seg over tid)
  • I tillegg må det tas forbehold om hva vedtaket i Stortinget inneholder.  

Her finner du en pdf med målene som er vedtatt for bypakka, inkludert etterprøvbare mål.

Behandles i januar

I Skien kommune ble saken behandlet av utvalgene i desember. Den kommer til behandling i formannskapet 28. januar og i bystyret 13. februar.

I Porsgrunn kommune behandlet utvalg for plan og kommunalteknikk saken den 17. desember, formannskapet behandler saken i 19. desember og bystyret skal behandle saken 9. januar.

I Siljan kommune behandles saken i formannskapet den 14. januar og i kommunestyret 28. januar.