Kommunalsjef Morten Næss mener et nytt Lilleelvkryss gir en historisk mulighet for Porsgrunn sentrum.

– Dette er et historisk vedtak som skal gjøre Porsgrunn sentrum attraktivt. Vi har aldri vært så nær å få en avlastningsvei utenom byen som det vi er nå, sier en meget entusiastisk kommunalsjef for by- og kulturutvikling i Porsgrunn, Morten Næss.

 Bakgrunnen er naturligvis bystyrets vedtak om en helt ny løsning for Lilleelvkrysset , eller Fv32 Gimlevegen-Augestadvegen som er det mer formelle navnet på strekningen.På dette kartet kan du se hvordan Porsgrunn kommune ønsker den nye vegen.

Det har vært mange bystyrer i Porsgrunn som opp gjennom årene har jobbet med saken, uten å finne den endelige løsningen. Men med det enstemmige vedtaket i bystyret om reguleringsplanen for problemkrysset (Lilleelvkrysset) ligger alt til rette for at det er Bypakke Grenland som gir nytt liv til sentrumsutviklingen i Porsgrunn.

Her kan du se den planlagte framdriften for Bypakke Grenland.

Dette gir oss unike muligheter for videreutvikling av sentrumsområdet. Det blir bedre for gående, syklende og for kollektivtrafikken, ja det blir et bysentrum der handel og trivsel går hånd i hånd. Dette har jeg virkelig stor tro på, sier kommunalsjefen, og legger til at det nye Lilleelvkrysset selvfølgelig også vil gagne næringstrafikken.

– Dette vedtaket er rett og slett et skikkelig kinderegg, mener Morten Næss.

Her finner du hovedelementene i bypakka.