Responsive image

Slik vil politikerne i Porsgrunn at vegen skal være.

Slik blir Lilleelvkrysset

Politikerne i Porsgrunn ønsker seg ny fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen. Et nytt kart viser hvor den nye vegtraseen skal gå.

Rett etter påske ga bystyret i Porsgrunn klar beskjed: Det ønsker seg en løsning på "problemkrysset i Porsgrunn". Men hvor skal egentlig den nye vegtraseen gå? Et nytt kart gjør det enklere å få en forståelse av hva reguleringsplanen legger opp til.

Ny fylkesveg 32 Gimlevegen-Auguestadvegen er en del av Bypakke Grenland, som det jobbes med å få vedtatt før sommeren.

Her ser du forutsetningene for at Bypakke Grenland skal bli en realitet.

Det gjenstår fortsatt noen formelle beslutninger før bypakka er vedtatt, men her er i alle fall kartet som viser hvordan politikerne i Porsgrunn ønsker at den nye Fv32 Gimlevegen-Augestadvegen skal være:

F32_sor
F32_nord
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 08. april 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland