Bypakke Grenland skal til politisk behandling i Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble, i tillegg til Telemark fylkeskommune. For at bypakka skal bli realisert, må likelydende vedtak fattes alle disse stedene.

Les også: Nå er det opp til politikerne!

Det har lenge vært enighet om intensjonen med Bypakke Grenland, og nå skal den altså sluttbehandles. En årelang prosess går dermed inn i en avgjørende sluttfase. Følgende dokumenter er sendt til politikerne i forkant av den politiske behandlingen:

Saksframlegg Bypakke Grenland

Statens vegvesen: Forslag til bompengeordning og porteføljestyringProsjekter i Bypakke Grenland fase 1 med kart

Forslag til plassering av innkrevingsstasjoner for anbefalt innkrevingskonsept (blått bomkonsept, enveis innkreving)

Prosjekter i Bypakke Grenland fase 1 med kart

Likelydende sak fremmes for by- og kommunestyrene i Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan.