– Vi er veldig fornøyde med at bypakka nå vil prioritere PP-krysset, sier Tom Andersen, sekretær i Vestsiden Fellesskap.

Tom Andersen

Tom Andersen vil ha nytt PP-kryss

Fem år er gått siden trafikklysene i PP-krysset gikk i svart. Tom Andersen og beboerne på «Vessia» har kjempet en lang kamp for at krysset skal bli oppgradert.

– Dette er et av Telemarks mest belastede vegkryss, og det fungerte godt før trafikklysene ble ødelagt. Men så ble de aldri reparert, isteden fikk vi en lang diskusjon om hvorvidt man skulle ha rundkjøring eller lyskryss her. Dermed måtte vi leve med et trafikkfarlig kryss med dårlig framkommelighet, sier Tom Andersen.

– Jeg kjører selv gjennom krysset bare når jeg absolutt må, ellers finner jeg omveger. Jeg opplever kryssingen som farlig – det kommer biler fra mange kanter og i flere kjørebaner, og bilene kjører fort. Det har vært mindre ulykker der, biler som har kollidert, men ingen dødsulykker de siste årene. Vi frykter imidlertid at det skal skje noe alvorlig i krysset, understreker han.

Han er veldig glad for at bypakka har tatt tak i problemet, og at det nå legges opp til at krysset skal få lysregulering.

Les mer om framdriften i Bypakke Grenland her.

– Vi har fått gjennomslag for det vi har ønsket hele tiden: Ingen rundkjøring, men et enklere kryss med stor vekt på trygghet for bilister og myke trafikanter – samtidig som det gir god framkommelighet. Nå håper vi at politikerne som skal behandle Bypakke Grenland forstår hvor viktig det er å prioritere PP-krysset.

Her kan du lese mer om nåløyene bypakka må passere før den blir en realitet.