Det sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Det er lagt en stram tidsplan fram mot sommeren, og i juni skal bypakka opp til politiske behandling i kommuner og fylkeskommune. Dette er den viktigste milepælen i 2013: For at Bypakke Grenland skal bli en realitet, er det en forutsetning at den vedtas av alle kommuner og av fylkeskommunen.

Her er framdriftsplanen for Bypakke Grenland.

– Dette er en historisk mulighet. Toget går nå! Handler vi riktig framover, kan vi få realisert veldig mange prosjekter som vi har diskutert i Grenland i årevis, mener Riis-Johansen.

På bypakka.no vil vi etter hvert publisere de konkrete prosjektene som er foreslått som del av Bypakke Grenland. Hovedelementene og enkelte tiltak i Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan er imidlertid allerede offentlig kjent.

Positiv energi

Den 17. april ble det holdt en orientering om Bypakke Grenland i et felles formannskaps-/fylkesutvalgsmøte. Tilbakemeldingene herfra tyder på at politikerne i Grenland og Telemark er innstilt på å få bypakka realisert etter planen.

– Ja, det er definitivt mitt inntrykk etter møtet. Det er en veldig positiv energi rundt bypakka for tida; jeg opplever at det er bred politisk enighet om at dette er noe vi skal få til. Bompengespørsmålet er naturlig nok det vanskeligste, men den politiske debatten er konstruktiv, oppsummerer fylkesordføreren.

Her finner du mer om bompengealternativene.
Raskere nedbetaling av bypakka.