Responsive image

Bilistene må beregne en bompengeinnkreving på 15 eller 20 kroner per passering.

Tre alternativer for bompenger

Tre ulike modeller viser hvordan bypakka kan finansieres. Det er foreslått både månedstak og timesregel for bilistene.

Det går fram av et notat som er sendt politikere i Grenland. Her kan du lese hele Bypakke Grenland-notatet.

I bompengearbeidet er det lagt flere føringer. Ikke minst skal løsningen være rettferdig. Innkrevingen av bompenger tar utgangspunkt i relativt mange bomstasjoner, for å få lav takst per passering og for å unngå trafikklekkasje til lokalveger.

   

Timesregel og månedstak
Det er foreslått enten 15 eller 20 kroner per bompassering. Det blir imidlertid gitt rabatt for biler som bruker autopassbrikke: 20 prosent rabatt for biler med abonnement. I tillegg legges det opp til en såkalt timesregel: Man betaler bare for én bompassering i løpet av en time, uansett hvor mange bompasseringer man har passert i løpet av denne timen. Det blir også et månedstak: Det betyr at det settes en maksimal grense for hvor mye en personbil skal betale per måned.

   

Tre bomalternativer
I notatet til politikerne omtales tre ulike bomalternativer:

  • Blått bomkonsept med enveis innkreving
  • Blått bomkonsept med toveis innkreving
  • Rødt bomkonsept med toveis innkreving

Den faglige samarbeidsgruppen som har jobbet med bompengespørsmålet – med representanter fra kommuner, fylkeskommune og Statens vegvesen – anbefaler det første alternativet; altså blått bomkonsept med enveis innkreving. Den gir tilstrekkelig finansiering av bypakka, samtidig som betalingen fordeles på flest mulig. Samtidig har dette alternativet relativt sett lavest driftskostnad, 16%.

På kartet nedenfor ser du hvordan det blå bomkonseptet er tegnet ut:

Kart

Vil du vite mer om bompenger og se de andre bomalternativene? Sjekk notatet som er sendt politikerne her.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 18. april 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland