Responsive image

Bjørn Hilde Herfindal mener Bypakke Grenland har en robust finansieringsplan.

Raskere nedbetaling av bypakka

Mye tyder på at første fase av Bypakke Grenland kan finansieres kjappere enn først antatt.

Det kan bety at det ikke blir nødvendig med bompengeinnkreving i 15 år.

Det kom fram under en politisk orientering om bypakka tidligere denne måneden. Her hadde samferdselssjef i Telemark fylkeskommune, Bjørg Hilde Herfindal, en gjennomgang av de ulike alternativene for bompengeløsninger for fase 1 av Bypakke Grenland. Den anbefalte løsningen går under arbeidsnavnet ”blått bomkonsept med énveis innkreving”.

Les mer om den foreslåtte bomløsningen her.

- Målet har vært å sy sammen en så rettferdig bomløsning som mulig, der byrden fordeles på flest mulig. Samtidig må vi hindre trafikklekkasje til småveier, forklarer hun.

Forslaget går ut på at innkrevingen skal foregå ved hjelp av antennepunkter. I tillegg skal det være en timesregel, som innebærer at man kun betaler for én bomplassering i løpet av en time, uansett hvor mange bompasseringer man har i løpet av denne tiden. Videre foreslås det også et månedstak: En maksimal grense for hvor mye en personbil skal betale i bompenger per måned.

I tillegg til bompenger, kommer naturligvis også offentlige midler. Her kan du finne ut mer om finansieringen av Bypakke Grenland.

- Finansieringsløsningen er veldig robust, og de siste utregningene tyder på at vi vil kunne betale for Bypakke Grenland langt raskere enn de 15 årene som antennepunktene maksimalt kan stå. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til tallene, men mye tyder på at den første fasen av bypakka kan være nedbetalt allerede etter en tiårsperiode, sier samferdselssjefen.

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 24. mai 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland