Skien kommune har ca. 174 millioner kroner som kan brukes til lokale prosjekter i Bypakke Grenland, forutsatt at bypakka blir godkjent av Stortinget.

Her kan du se hvilke prosjekter som vurderes som del av Bypakke Grenland.

Et av de diskuterte alternativene i Skien er ny bru ved Århus med tilhørende vegforbindelse. Dette er et omfattende prosjekt, med en antatt kostnad på 2-300 mill.

Nå har bystyret i Skien bestemt at en eventuell bygging av Århusbrua ikke skal gå på bekostning av de andre lokale prosjektene som er prioritert av Skien i fase 1 av Bypakke Grenland.

Hva er egentlig fase 1, 2 og 3? Her får en kjapp innføring i Bypakke Grenland.

I den første fasen av bypakka, som er den det nå konkret jobbes med, ønsker bystyret å utrede Århusbrua og de alternative forbindelsene øst og vest for Falkumelva. Utredningen skal gi svar på hvilken trafikkløsning som er best og hvor mye det vil koste. Politikernes ambisjon er at en eventuell bygging av Århus-løsning skal komme i gang så tidlig som mulig i fase 2 av bypakka, eller i fase 1 dersom de andre prosjektene i denne fasen er sikret finansiering.

I vedtaket fra Skien kommune heter det også at ingen prosjekter skal fysisk igangsettes uten et vedtak i bystyret. Det samme gjelder omprioritering av rekkefølgen av de ulike tiltakene – også det krever et bystyrevedtak.

Her finner du de kommunale vedtakene som er gjort i Skien, inkludert prioriteringsliste for kommunale bypakke-prosjekter.