Responsive image

Et bedre tilbud gjør at flere tar bussen, mener Bjørg Hilde Herfindal.

Flere tar bussen

Et bedre tilbud gjør at stadig flere tar bussen.

Og når flere tar bussen i Grenland, blir det bedre plass til næringstrafikken. I 2012 ble det registrert en trafikkøkning på over åtte prosent. Det betyr at det ble gjort hele 236.000 flere turer i 2012 enn i året før. Samferdselssjef i Telemark fylkeskommune, Bjørg Hilde Herfindal, mener det er det kontinuerlige samarbeidet med å forbedre busstilbudet som nå bærer frukter.

- Spesielt produktet ”UngVoksen” gir en god effekt. ”UngVoksen” gjør det mulig for unge mellom 20 og 29 år å kjøpe månedskort for 370 kroner. I tillegg er prisen på ungdomskortet redusert, noe som også slår heldig ut, forklarer hun.

Bjørg Hilde Herfindal mener den såkalte belønningsordningen skal ha mye av æren for den positive bussøkningen. Bystrategi Grenland fikk i 2011 tildelt 25 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet som nettopp skulle gå til å forbedre kollektivtrafikken.

Les mer: Ny søknad om belønningsmidler sendes før sommeren 2013.

- I tillegg til belønningsordningen har vi også gjort gode prioriteringer innenfor egne rammer, for eksempel dette med rimeligere ungdomskort. Ruteendringene som Nettbuss har gjort, har nok også ført til at flere nå tar bussen, fastslår samferdselssjefen. 

I 2012 ble blant annet frekvensen på enkelte bussavganger i rushperiodene økt.

       
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 14. mars 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland