Responsive image

Kommuner, fylkeskommune, vegvesenet og Jernbaneverket står samlet bak bypakka.

Hvem står bak Bypakke Grenland?

"Alle" i Grenland har hørt om Bypakke Grenland. Men hvem er det egentlig som står bak bypakka?

Bypakka er et samarbeid mellom kommunene Siljan, Skien og Porsgrunn, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Bypakka er et resultat av Bystrategi Grenland, som er et regionalt, forpliktende og ambisiøst samarbeid om areal, transport og klima. Bystrategi Grenland skal bidra til å oppfylle de nasjonale klimamålene og gjøre Grenland til en attraktivt og konkurransedyktig region. Bypakke Grenland er navnet på en stor "pakke" med ulike samferdselstiltak som skal bidra til å nå disse målene.

Det er bred politisk enighet om hovedmålene for Bypakke Grenland:

  • Bedre forholdene for gående og syklende
  • Overføre en betydelig del av persontrafikken fra bil til kollektiv
  • Bedre framkommeligheten for næringstrafikken.
  • Etablere et transportsystem som gjør Grenland til et mer samlet by-, bolig- og næringsområde
   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 01. september 2016 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland