Olav K. Vefald.

Det mener regionssjef Olav K. Vefald i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

– Alt som kan bidra til bedre framkommelighet for vår transport i byene er bra, mener Vefald.

Han oppfordrer generelt til at hensynet til varetransporten blir ivaretatt. Miljøgater, gågater og fartsdumper må ikke føre til at sjåførene må ”trille paller med varer til sentrum”.

Her kan du finne ut mer om bypakketiltakene for næringstransport.

– Etter vårt syn bør bransjestandarden overholdes. Den sier noe om hvordan tilkomsten skal være, sier Vefald.

Han håper dessuten at det etableres stoppesteder for tunge biler som skal levere varer inne i byen.

– Der kan sjåførene for eksempel få hvile eller koble fra en henger ved behov for å kjøre videre inn til byen og levere. Et stoppested, eller helst en døgnhvileplass, vil være en fordel for alle parter, mener han.

Framkommelighet

Som leder av lastebileierforbundet er ikke Olav K. Vefald særlig begeistret for prinsippet med bompenger, og NLF vil spesielt unngå at bompenger brukes til drift av kollektivtilbud. Samtidig ser han Bypakke Grenland som en mulighet til å løse framkommelighetsproblemet.

– Av og til er en bompengeløsning den eneste muligheten for å få fart på utbygging av samferdsel. Det er greit for å komme i gang med utbyggingstiltak, men å bruke pengene på drift av for eksempel bybaner blir ikke riktig, mener han.