Hopp til innhold
Aktuelt

Viktig å sette seg mål!

05.06.2013
Asplan-Viak_backgroundcontentimage Ole Thorleif Bommen i Asplan Viak mener bypakka vil gjøre Grenland til et mer attraktivt sted å bo (foto: Dag Jenssen).

Effekten av Bypakke Grenland vil være bedre og mer trafikksikre forhold for gående og syklende, næringstrafikken og ikke minst bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Det mener  Ole Thorleif Bommen i Asplan Viak.

Asplan Viak bidrar med å utarbeide forprosjekter og kostnadsberegne tiltakene i bypakka, basert på innspill fra blant annet Grenland-kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen.

– Vi håper at de tiltakene som til sist blir prioritert og gjennomført – og summen av dem – skal gjøre det attraktivt å gå, sykle og bruke kollektivtilbudet. Bypakka er etter mitt syn en god måte å finansiere slike tiltak i Grenland på, sier Bommen.

Les mer om prosjektene i Bypakke Grenland

Grenland som en helhet

Ole Thorleif Bommen, Asplan Viak.

Ole Thorleif Bommen

Han tror felles arealplanlegging på tvers av kommunegrenser blir viktig.

– Jeg har vært i bransjen lenge og ser at denne samordningen blir bedre og bedre med årene. Med et så langstrakt bybånd som det Grenland har, er det svært viktig å jobbe på tvers av kommunegrensene. Vi må tenke Grenland som en helhet. Hoveddelen av trafikken på vegnettet her er lokaltrafikk, og med bypakka er det store muligheter for å bremse opp bilbruken på kortere reiser.

Her finner du mer informasjon om målene med Bypakke Grenland.

Attraktivt bosted

Kommunene i Grenland er opptatt av samordnet arealplanlegging og transportplanlegging.

– Det tilrettelegges for tiden mange nye boligenheter innenfor bykjernene i Skien og Porsgrunn og boligfortetting i bybåndet. Her er infrastrukturen best utbygd, hit kommer de fleste tiltakene i bypakka og her er transportbehovet mindre.

For at Grenland skal bli et attraktivt sted å bo, må man satse innenfor en rekke områder og vise at man virkelig ønsker å satse, mener Bommen.

– Infrastrukturtiltakene som blir finansiert og gjennomført gjennom bypakka vil hjelpe oss med det.