Det går fram av et notat som er sendt politikere i Grenland. Her kan du lese hele Bypakke Grenland-notatet.

I bompengearbeidet er det lagt flere føringer. Ikke minst skal løsningen være rettferdig. Innkrevingen av bompenger tar utgangspunkt i relativt mange bomstasjoner, for å få lav takst per passering og for å unngå trafikklekkasje til lokalveger.

Timesregel og månedstak
Det er foreslått enten 15 eller 20 kroner per bompassering. Det blir imidlertid gitt rabatt for biler som bruker autopassbrikke: 20 prosent rabatt for biler med abonnement. I tillegg legges det opp til en såkalt timesregel: Man betaler bare for én bompassering i løpet av en time, uansett hvor mange bompasseringer man har passert i løpet av denne timen. Det blir også et månedstak: Det betyr at det settes en maksimal grense for hvor mye en personbil skal betale per måned.

Tre bomalternativer
I notatet til politikerne omtales tre ulike bomalternativer:

  • Blått bomkonsept med enveis innkreving
  • Blått bomkonsept med toveis innkreving
  • Rødt bomkonsept med toveis innkreving

Den faglige samarbeidsgruppen som har jobbet med bompengespørsmålet – med representanter fra kommuner, fylkeskommune og Statens vegvesen – anbefaler det første alternativet; altså blått bomkonsept med enveis innkreving. Den gir tilstrekkelig finansiering av bypakka, samtidig som betalingen fordeles på flest mulig. Samtidig har dette alternativet relativt sett lavest driftskostnad, 16%.

På kartet nedenfor ser du hvordan det blå bomkonseptet er tegnet ut: