Visjonen til Min bilfrie dag er å få flest mulig til å velge et bilfritt alternativ til jobbreise minst én gang i uka.

-Hvorfor er dere så ivrige til velge bilfritt til jobb?

-Bedriftsidrettslaget har gått foran og gjort en meget god jobb, særlig i forbindelse med Sykle til jobben aksjonen gjennom de siste 2-3 årene, sier Kai Erntsen, som også er leder av bedriftsidrettslaget.

Dermed ble Telenors bedrift i Kongens gate i Skien40 stk gavekort på kino rikere.

– Vi har også hatt interne kampanjer og konkurranser for å oppmuntre til deltakelse. Vi har delt ut kampanjemateriell og egne interne gevinster til de som sykler til jobb.

Bedriftsidrettslaget har også promotert aksjonene og snakket positivt om de ulike kampanjene for å få med flere.

-Internt har også bedriftsidrettslaget egen sykkelgruppe, som også har kjøpt inn spinningsykler som står til disposisjon i klubblokalet, forteller Kai Erntsen i Telenor Skien.

Kampanjen avsluttes 29. september.