Søknaden omfatter tiltak innenfor områdene byutvikling, kollektivtransport, gange og sykkel, mobilitetsveiledning og ny teknologi.

Fylkesordfører og ordførerne i Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble viser i oversendelsen til møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 1.oktober hvor videre samarbeid gjennom forpliktende avtaler ble drøftet.

Gjeldende belønningsavtale for Grenland utløper i 2020. I påvente av forhandlinger om en mer langsiktig byvekstavtale for Grenland, er det av hensyn til forutsigbarhet for busstilbudet og videre satsing på bærekraftig byutvikling og transport viktig å få avklart statens tilskudd av belønningsmidler de neste årene.

Søknad

 

Her finner dere søknaden
Søknad om belønningsavtale 2021-2024 fra byområdet Grenland

Vedlegg til søknaden kan du lese her.