La oss begynne med begynnelsen: Det vil bli satt opp 16 innkrevingspunkter i Grenland. Disse er fordelt på en måte som skal gi en mest mulig jevn fordeling av betalingsbyrden – se kartet her.

Innkrevingspunktene er helautomatiske (antennepunkter): Du trenger altså ikke å stoppe bilen eller ha med deg småpenger. Betalingen skjer ved at du mottar en faktura i etterkant, eller at bilen er utstyrt med elektronisk brikke.

Det siste er det lureste: En elektronisk brikke gjør at du kan nyte godt av alle rabattordninger, og dessuten går driftskostnadene for bomselskapet ned – noe som i praksis betyr at du bidrar til at mer av bompenger går til utbygging.

Du betaler bare for én kjøreretning: Når du kjører fra sør til nord (Fjærekilen, Voll og Menstadbrua har innkreving mot øst). Dessuten betaler du bare for én passering per time, så sant du har elektronisk brikke. Det betyr for eksempel at du at kan kjøre fra Langesund til Skien og bare betale for én passering, mens det er gratis hele vegen hjem.

Ordinære takster:

  • Lette kjøretøy: 14 kroner utenom rushtid, 20 kr i rushtiden. Rushtiden er kl. 07.00-09.00 og kl. 15.00-17.00 på hverdager.
  • Tunge kjøretøy: 28 kr utenom rushtid, 40 kr i rushtiden.

Rabatter hvis bilen er utstyrt med elektronisk brikke:

  • Du får 10 prosent rabatt på ordinær takst.
  • Du betaler bare for én passering per time, uansett hvor mange antennepunkter du passerer.
  • Du betaler for maksimalt 60 passeringer per måned. Utover dette er passeringene gratis.
  • Elbiler passerer gratis.

Hvor mye av bompengene går til å dekke driftskostnadene? Hvor lenge skal det kreves inn bompenger? Les mer om bompenger her.