Responsive image

Bompenger er en forutsetning for å kunne realisere Bypakke Grenland.

Fakta om bompenger

Hvordan blir bompengeordningen i Grenland? Her får du svarene! 

Bompenger er en forutsetning for å kunne realisere Bypakke Grenland, slik det er med alle andre bypakker her i landet. Innkrevingen vil starte mandag 03. oktober kl 12. Nedenfor finner du en oppsummering av hvordan denne ordningen blir.

   

Antall bommer og plassering
•    Totalt skal det utplasseres 13 innkrevingspunkter (antennepunkter) i Grenland.
•    Det blir bare innkreving i én retning, i hovedsak fra sør til nord.

Hvorfor er antennepunktene plassert der de står nå?

Plasseringene av bommene er basert på omfattende trafikkanalyser og beregninger utført av Statens vegvesen. Innkrevingspunktene er plassert der det er mye trafikk, og på steder hvor man uten for store kostnader kan forhindre snikkjøring. I deler av bybåndet som nordøst i Skien er vegnettet så finmasket og trafikkstrømmene i den enkelte vei relativt liten. Etablering av innkrevingspunkter i slike områder ville ha blitt svært kostbart og ineffektivt.

Se kart: Her er de 13 antennepunktene plassert.

Innkrevingspunktene er helautomatiske (antennepunkter). Du trenger ikke å stoppe og kan heller ikke betale kontant ved passering av bomstasjonene: Passeringene registreres automatisk. Betaling skjer enten ved at du får tilsendt faktura etterskuddsvis. Dette gjelder både om du har elektronisk brikke eller ikke. Har du brikke får du blant annet 10% rabatt ved passering av bomstasjonene i Grenland og de aller fleste andre bomstasjoner rundt i Norge. Du kan også passere flere bommer i Bypakke Grenland innen én time uten å betale for mer enn én passering. Bruken av brikke gir også mer effektivt bominnkreving, noe som medfører lavere driftskostnader og mer penger til prosjektene som skal finansieres med bompenger.

Enkelte av antennepunktene går over hele veien, og dekker også gang- og sykkelvei. Dette er ikke for å kreve inn penger begge veier, men for å sikre at ingen kan snike seg forbi ved å kjøre for eksempel ulovlig på gang- og sykkelveier.  

   

Takster og rabattordninger

Følgende takst- og rabattordninger (2015-kroner) er lagt til grunn i stortingsproposisjonen.

Ordinær takst:

 • Lette kjøretøy: 15 kr utenom rushtid, 21 kr i rushtid.
 • Tunge kjøretøy: 30 kr utenom rushtid, 42 kr i rushtid.
 • Rushtid er definert som kl. 07.00-09.00 og 15.00-17.00 mandag til fredag, unntatt offentlige fri- og helgedager.

Med disse forutsetningene er det beregnet at fase 1 i bypakka vil være finansiert i løpet av om lag 10 år.

Jeg har AutoPASS-avtale fra før

Har du AutoPASS-avtale fra et annet bomselskap oppnår du alle fordelene som nevnt ovenfor, og du trenger ikke å foreta deg noe ekstra. 

Jeg ønsker AutoPASS-avtale

Bypakke Grenland er ikke utsteder av AutoPASS-brikker. Du kan  inngå avtale  med for eksempel E18 Vegfinans Vestfold AS som utsteder AutoPASS-brikker og tilbyr etterskuddsfakturering av passeringer. Du må betale et depositum på 200 kroner for brikken. Det får du tilbake hvis du sier opp avtalen og returnerer brikken. Fra den dagen du har tegnet avtale med bomselskapet gjelder rabatten - selv om du ikke har fått brikken i posten (kan ta opp til 14 dager). 

Er du forflytningshemmet kan du få fritak. Har du allerede en AutoPASS-avtale og handikapbeviset er registrert, trenger du ikke å foreta deg noe. Har du ikke AutoPASS-avtale fra før må du først opprette avtale, for så å gå inn og søke via min side hos bomselskapet som har utstedt brikken din. For å få fritak må du ta kopi av begge sider av handikapbeviset. Fritaket gjelder kun i bomringer, og ikke i andre bomstasjoner, f.eks. de som er på E18. Kommunenes servicesentre (Porsgrunn, Skien, Siljan) kan bistå ved spørsmål om dette. 

Spørsmål om AutoPASS kan også besvares av Vegfinans på tlf 32 80 82 70.

Rabattordninger i Grenland (forutsetter elektronisk brikke i bilen):

 • 10% rabatt 
 • Det betales for kun én bompassering per time uansett hvor mange bommer du kjører gjennom (uten brikke betaler du for hver enkelt passering, også om du passerer flere bommer i løpet av én time)
 • Lette kjøretøy betaler for maksimum 60 bompasseringer per måned, utover dette kjører man gratis
 • Elbiler og Hydrogenbilder med HY-skilt kjører gratis (må registreres hos bomselskapet som utsteder brikken)
 • Forflytningshemmede med handikapbevis kjører gratis (handikapbeviset må registreres hos bomselskapet som utsteder brikken. Se nærmere informasjon ovenfor)

Brikken kan også brukes i Skandinavia som på Svinesundbroen, Øresundsbroen og Storebæltsbroen, samt enkelte fergesamband.

AutoPASS-brosjyren som ble sendt til alle husstander kan du laste ned her:

Autopass-ver3.pdf 726,25 kB
   

Et regnestykke:

Hvor mye vil det koste per måned? Det avhenger naturligvis av hvor mye man kjører, og når på døgnet, men her er et tenkt regnestykke som gir en indikasjon:

 • Kjøring i rushtid alle arbeidsdager: 22 (dager) x 21 kr x 0,9 (rabatt for brikke) = 416 kr
 • Kjøring utenom rushtid for øvrige passeringer: 60-22=38 passeringer gir 38 x 15 kr x 0,9 = 513 kr
 • TOTAL SUM: 929 kr per mnd.
   

Fortsatt noe du lurer på om bompenger?

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene og de riktige svarene om bommer og bompenger .

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 02. juli 2018 -

Fakta Bypakke Grenland

 • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
 • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
 • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
 • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland