Det er i dag to alternativer for ny løsning av «problemkrysset» i Porsgrunn. Ta en titt på filmene!

Statens vegvesen har på oppdrag for Telemark fylkeskommune utarbeidet forslag til reguleringsplaner for Fv32 Gimlevegen–Augestadvegen i Porsgrunn. Det er laget to alternativer til reguleringsplan for vegen, alternativ 3B og 3B2.

I alternativ 3B vil Hovenga-/Kjølnesområdet får kjøreatkomst fra ny Fv32 via en ny samleveg på bru over Lilleelva fra Gimlevegen i sør. I alternativ 3B2 er kjøreatkomsten med bli fra en rundkjøring på ny Fv32 ved Dr. Munksgate.

Dette skriver vegvesenet om de to alternativene.

Hva er status for Lilleelvkrysset akkurat nå? Her kan du holde deg oppdatert.

Fv32 Gimlevegen–Augestadvegen, alternativ 3B

Fv. 32 Gimlevegen–Augestadvegen, alternativ 3B2

https://www.youtube.com/watch?v=BG8jcHFf444&feature=youtu.be