Bystrategi Grenland er et forpliktende samarbeid om byutvikling og transport mellom kommunene Skien, Porsgrunn Siljan og Bamble, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fem år med Bypakke Grenland har gjort at vi har fått realisert prosjekter som regionen har ventet på i tiår. Nå er tiden inne for å evaluere og oppdatere partnerskapet felles strategi. En oppdatert strategi skal stake ut kursen for byutvikling og transport i fremtidens Grenland og meisle ut en ny og kostnadseffektiv portefølje av virkemidler og tiltak. Dette arbeidet vil være grunnlaget for videreføring av Bypakke Grenland og en langsiktig forpliktende avtale om byutvikling og transport med staten (byvekstavtale)

Dette er krevende oppgaver som gjør at vi må styrke laget med en prosjektleder i en treårig prosjektstilling innen fagområdet byutvikling, mobilitet og fremtidens transportløsninger.

Vi tilbyr

Vi kan først og fremst tilby spennende og morsomme oppgaver. Du vil bli en del av et lag som liker å samarbeide og har det gøy på jobb. Både forpliktende avtaler med staten og Bypakke Grenland gir oss ressurser til å gjennomføre etterlengtede prosjekter av stor betydning for Grenland. Bystrategisamarbeidet gir oss ressurser til å utgjøre en forskjell i arbeidet med å gjøre Grenland til en mer attraktiv og bærekraftig region. Stillingen passer for deg som er samfunnsengasjert, liker strategiske oppgaver og synes det er gøy å skape resultater sammen med andre.

Prosjektlederen vil formelt sett være ansatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune, men vil inngå i sekretariatet som betjener partnerskapet i Bystrategi Grenland.

Prosjektleder skal

 • Lede arbeidet med å utarbeide revidert strategi for byutvikling og transport i Grenland i tett samarbeid med partene
 • Koordinere pågående temastrategier innen kollektivtransport, gange og sykkel og by- og næringsutvikling
 • Sikre godt samarbeid mellom partene (administrativt og politisk) og viktige eksterne aktører
 • Bistå i arbeidet med å få på plass en forpliktende avtale innen byutvikling og transport med staten (byvekstavtale)
 • Bidra i arbeidet med å forberede videreføring av Bypakke Grenland, herunder finansiering og oppbygging av fremtidig prosjektportefølje.

 

Kvalifikasjoner

Utdanning:

Mastergrad innen fagområdene samfunnsplanlegging, byutvikling, fysisk planlegging/ infrastruktur. Kandidater med avvikende utdanning og omfattende relevant erfaring vil bli vurdert.

Erfaring:

 • Erfaring med prosjektarbeid fortrinnsvis i offentlig sektor
 • Erfaring innen byutvikling, samferdsel/ samfunnsplanlegging på et strategisk nivå
 • Erfaring med offentlig forvaltning og politikk er et fortrinn

Kunnskap om statistikk og GIS-analyser vil også være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • Utviklingsorientert
 • Trives med teamarbeid på tvers av fag og organisasjoner
 • Selvstendig og løsningsorientert

Personlige egenskaper vil i en totalvurdering bli tillagt mest vekt.

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at søkerne kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søk her:

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1773&ProjectId=144427&DepartmentId=19578&SkipAdvertisement=true

Kontakt: Olav Risholt, mobil: 41412531

Lønn etter avtale

Søknadsfrist 07.02.2021

Handlingsprogram Bypakke Grenland 2019-2022

Byvekstavtale Grenland – mandat for forhandlinger