Ønske fra skoleelever

Denne forsterkingen av bussruta kom etter god dialog med blant andre Skogmo videregående skole og Hjalmar videregående skole. Tilbudet vil i tillegg gjøre det enklere for bosatte langs Gulsetringen å bruke bussen på daglige jobbreiser til sykehuset, fritidsparken, Kjørbekk og videre mot Porsgrunn øst.

Det er disse avgangene som kjører via Gulsetringen i rush fra mandag:

  • Fra Gulsetsenteret: Kl. 0600, kl. 0630 og kl. 0700
  • Fra Kammerherreløkka: Kl. 1420, kl. 1450, kl. 1520, kl. 1550

P10 går i hverdagene på strekningen Gulset – Moflata – Kjørbekk – Menstadbrua – Hovenga – Porsgrunn kammerherreløkka i begge retninger, og er særlig tilpasset jobb -og skolereiser.

Pendelruta mellom Porsgrunn Kammerherreløkka – Hovenga – Menstadbrua -Kjørbekk – Moflata og Gulset startet opp oktober 2022.

Belønningsmidler

P10 og det gode busstilbudet i Grenland delfinansieres av belønningsmidler fra staten og er et viktig virkemiddel for Bypakke Grenlands mål om reduksjon i biltrafikken.

Les nyhetssaken på farte.no