Primærmålgruppa er arbeidsreisende, jobbpendlere, ansatte på store arbeidsplasser på Moflata og Kjørbekk.

Ofte kø – ingen buss

– En reisestrømanalyse av det overordnete transportsystemet i Grenland viser at langs denne ruta jobber det mange, og her er det ofte kø. Derfor har jeg en ryggmargsrefleks på at dette kan bli en populær rute, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Buss til de store arbeidsplassene i Grenland

– Grenland har allerede er veldig godt og billig busstilbud, og med dette blir det enda bedre, sier Hedda Foss Five, ordfører i Skien. Denne ruten er konkurransedyktig fordi den går til de store arbeidsplassene, som til Sykehuset Telemark og næringsområdet på Kjørbekk.

– Vi har en stor fordel i vårt område at arbeidsplassene ligger så tett på der folk bor, sier Hans Rønning daglig leder i Kjørbekk & Rødmyr Interesseorganisasjon (KRIO).

BUSSTOPP PÅ KJØRBEKK: På bussreisen over Menstadbrua stoppet bussen ved Kjørbekk, et viktig stopp: Her Hedda Foss Five, Terje Riis-Johansen, Hans Rønning (KRIO) og Geir Aasoldsen (Foto: Lene Hysing).

Kjørbekk er midt mellom de to største byene i området.

Knytter øst og vest sammen

– Det jobber over 5.000 mennesker på Kjørbekk og Rødmyr, og vi er veldig glade for å få en bussrute som går over Menstadbrua, som knytter øst og vest sammen, sier Rønning.

– Dermed blir det lett for både ansatte og besøkende å bruke offentlig transport til Telemarks største handels- og næringsområde sier Rønning.

P 10 hadde oppstart mandag 17.oktober. Bussen starter kl. 06.05 på Gulset og kl. 06.00 på Porsgrunn Kammerherreløkka. Den går med 30 minutter frekvens i rush morgen og ettermiddag. Ellers timesfrekvens og går fram til ca. kl. 18 på virkedager.

– Andre som kan ha glede og nytte av bussen er skoleelever, eldre, besøkende til sykehuset og Skien fritidspark, samt handlende til og fra Kjørbekk, sier Geir Aasoldsen, områdesjef i Vy Telemark.

Endelig buss via Hovenga

P10 vil også gå innom Hovenga og Kjølnes – som gir en etterspurt bussforbindelse fra bydelen til Porsgrunn sentrum og Skien vest.

Markedsføring og informasjon om den nye ruta og øvrig kollektivtrafikk i Telemark gjøres gjennom merkevaren Farte.

Finansiering

Pendelruta P 10 er delfinansiert fra belønningsmidler gjennom Bypakke Grenland og omprioritering fra andre bussruter.