Bompengeinntektene i Bypakke Grenland tilsier at fase 1 er ferdig nedbetalt i løpet av våren 2025. Det er noe seinere enn antatt da det ble gjort felles politiske i 2021 om videreføring av bypakka med bestilling av et grunnlag for en ny proposisjon til Stortinget. Lokalpolitisk behandling var planlagt i 2022 for å sikre framdrift og muliggjøre sømløs overgang mellom fase 1 og fase 2.

Høsten 2022 ble det klart at det er politiske ønsker om å vite mer om løsningen for rv.36 og hva som skal bygges før det fattes lokale vedtak om langsiktig finansiering av en fase 2. Det må derfor utredes flere realistiske måter å komme videre med bypakka på. Planlagt framdrift for lokalpolitisk behandling av grunnlaget for en proposisjon til Stortinget blir dermed forskjøvet.

I løpet av våren 2023 vil det bli lagt fram en felles politisk sak med oppdatert informasjon, utredning av muligheter og anbefalinger for videreføring av Bypakke Grenland. Nye signaler og prioriteringer fra transportvirksomhetene til kommende Nasjonal transportplan (2025-2036) vil foreligge innen utgangen av mars 2023 og vil inngå i utredningen.  Den økte innkrevingstiden for fase 1 gjør at det er noe mer tid til å få på plass avklaringer lokalt og i Stortinget.

Ny riksveg 36

Spørsmål og svar om ny riksveg 36 mellom E18 i Skjelsvikdalen Porsgrunn kommune og Skyggestein i Skien kommune finner du her.

Rapporter og viktige dokumenter

På denne siden finner du rapporter og viktige dokumenter tilknyttet denne prosessen.

Ny bypakke – dokumenter.

Har du innspill til nytt bypakkeprosjekt?

Her kan du klikke deg videre for å legge inn ditt innspill til nytt bypakkeprosjekt.

Ny bypakke – innspillskart

Opptak av møter

Bystrategi Grenland arrangerer, sammen med andre, møter for å belyse ulike tema om byutvikling og transport og en mulig ny bypakke. Mer informasjon, video fra tidligere møter og presentasjoner finner du her:

Ny bypakke – informasjon og møteplasser