Ny riksveg 36

Spørsmål og svar om ny riksveg 36 mellom E18 i Skjelsvikdalen Porsgrunn kommune og Skyggestein i Skien kommune finner du her.

Rapporter og viktige dokumenter

På denne siden finner du rapporter og viktige dokumenter tilknyttet denne prosessen.

Ny bypakke – dokumenter.

Har du innspill til nytt bypakkeprosjekt?

Her kan du klikke deg videre for å legge inn ditt innspill til nytt bypakkeprosjekt.

Ny bypakke – innspillskart

Opptak av møter

Bystrategi Grenland arrangerer, sammen med andre, møter for å belyse ulike tema om byutvikling og transport og en mulig ny bypakke. Mer informasjon, video fra tidligere møter og presentasjoner finner du her:

Ny bypakke – informasjon og møteplasser