Dette sa administrerende direktør Tom Helge Rønning under åpningen av sykkelparkeringen ved sykehuset i Skien.

Bypakke Grenland har sponset 50.000 av pengene som tilskudd til Sykehuset Telemark, som er en del av nettverket bilfrie dag bedrifter.

– Takk for bidraget. Sykehuset Telemark er et miljøsertifisert sykehus. Sånn sett kan vi også se dette anlegget som et miljøtiltak, sa Rønning.

Omdisponerte midler på grunn av korona

Etter mange klager på sykkeltyverier rundt om på sykehusområdet valgte Arbeidsmiljøutvalget ved sykehuset tidligere i år å omdisponere velferdsmidler som ikke kunne brukes under koronapandemien.

-Sammen med et bidrag fra direktøren, og midler fra eiendomsdrift, er det nå tatt et krafttak for bedre og tryggere sykkelparkering i Skien og Porsgrunn, til sammen 100 nye sykkelparkeringsplasser, fortalte HR-rådgiver Vegard Thorkildsen.

Innelåste sykler

I Skien er et ubenyttet område mellom bygg 57 Gamlebygget og bygg 73 asfaltert, og stengt av med gjerde og låsbar port, som bare ansatte med ID-kort kan ta seg inn og ut av. På innsiden er det satt opp belysning og 40 solide sykkelstativer. De sikrer bedre mot tyveri fordi ramma kan låses i høye stativer som er skrudd solid ned i asfalten. Det er også satt opp flere av de samme stativene like ved hovedinngangen.

Seksjonsleder Roy Stian Gunnulfsen, trakk fram en episode som viste at investeringen blir verdsatt allerede:

– Nå står sykkelen min mye sikrere, var meldingen fra en fornøyd ansatt som hadde syklet i mange år, og som tidligere hadde vært utsatt for et sykkeltyveri.

Thorkildsen så sykkelsatsingen både som et tiltak for at ansatte kunne få mer trim, samtidig som det bidrar til at Sykehuset Telemark blir mer attraktivt.

Et smitteverntiltak

– Det er flott at Sykehuset Telemark har sett behov for å investere i bedre sykkelparkering. Dere har fått mye for pengene her, sa Rikke Philippi, kampanjeleder i Bypakke Grenland.

– I disse koronatider er det ikke like greit å anbefale buss. Å sykle til jobb kan derfor kalles et lite smitteverntiltak, tilføyde HR-rådgiver Vegard Thorkildsen.

Bypakke Grenland har de siste årene brukt statlige belønningsmidler for å få flere til å velge sykkel til jobb. Målet er at flere skal la bilen stå en gang i uka og bruke sykkel, buss eller samkjøring. Det gir mindre forurensning og bedre trafikkflyt i Grenland.

Foto: Her er det trygt å parkere sykkelen. Ved åpningen, administrerende direktør Tom Helge Rønning, kampanjeleder Rikke Philippi i Bypakke Grenland, HR-rådgiver Vegard Thorkildsen og seksjonsleder Roy Stian Gunnulfsen i Eiendomsdrift ved sykehuset.