Min bilfrie dag er en kampanje i regi av Bypakke Grenland. Målet er at flere skal gå/sykle, ta bussen eller kjøre sammen til jobb minst én gang i uka. Dere får spreke og blide medarbeidere, bidrar til bedre luftkvalitet og å øke fremkommelighet for næringstransporten.

Vi tilbyr vinter- og vårklargjøring av sykler, konkurranser med fine premier, reisevaneundersøkelse og gratis profileringsmateriell. For mer info kontakt rikke@bypakka.no.

 

«Gi bilen én fridag i uka»

Er noe mange kan få til i en travel hverdag. Det vil gi effekt for den enkeltes lommebok og helse. Og hvis mange nok gjør det vil det være et synlig bidrag til mindre forurensning og kortere køer. Jo flere som blir med, dess bedre plass blir det på veiene til de som faktisk er avhengig av å bruke bilen. Hvis alle lar bilen stå en dag i uka vil biltrafikken, køene og forurensningen reduseres med 20 prosent på hverdagene!

Bilfrie dager kan være:

  • Sykle til jobben
  • Gå til jobben
  • Ta bussen til jobb
  • Samkjør med en kollega til jobb

Selv det å ha hjemmekontor en dag i uka er en bilfri dag. Gjør som Asplan Viak – bli en bilfri dag bedrift!

 

Store gevinster

Vi oppnår store gevinster dersom flere velger bare én bilfri dag i uka, og det er mulig å få til for det fleste. En bilfri dag er godt for deg og bra for Grenland!  Dersom mange bidrar vil det få stor positiv effekt for bymiljø, forurensning og køer.