Hent og lever barna uten bil og vær med i konkurransen!

Bypakke Grenland inviterer sammen med Barnas Dag til konkurranse. Hvilken barnehage har flest bilfrie leveringer og hentinger i barnehagen? Som bilfri regnes gange, sykkel, buss, skateboard, hest og vogn, mm.

Om konkurransen:

Det gis 1 poeng per bilfrie levering og henting – maks to poeng per barn per dag. Vi summerer opp antall poeng, og deler på antall poeng som er mulig å oppnå (det korrigeres altså for antall barn i hver enkelt barnehage). Premien til den barnehagen med flest bilfrie leveringer og hentinger er en lastesykkel med verdi ca kr 50 000,-

Hvem kan delta?

Alle barnehager i Porsgrunn, Siljan og Skien.

Tidspunkt for konkuransen i 2019: Uke 14, 15, 17, 18 og 19. (1. april – 10. mai – med unntak av påskeuken).

Hvordan bli med?

Kontakt kampanjeansvarlig Rikke Philippi på rikke@bypakka.no for å melde dere på og få tilsendt skjema for registrering.