– Når jeg skal rundt å snakke om forebyggende helsearbeid og sykkelsatsing, så skal jeg heretter si: Look to Borge!

Det sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre da han nylig besøkte Borge skole.

Med Bypakke Grenland blir forholdene for tohjulingene enda bedre, og det vil etter alle solemerket gjøre at flere tar sykkelen fatt. Det viser i alle fall en undersøkelse som ble gjort for Bypakke Grenland i fjor: 16 prosent sier at de kan tenke seg å sykle til jobb/skole dersom forholdene blir bedre.

Her er hovedelementene i Bypakke Grenland – se hvordan det skal satses på sykkel!

Best i landet

Bakgrunnen for besøket til helseministeren er at dobbelt så mange barn i Grenland sykler til skolen i forhold til resten av landet. Ekstra flinke er de på Borge skole – de er blant landets beste når det gjelder sykling til/fra skolen. Det viser tallene med all tydelighet:

  • Landsgjennomsnitt: 16%
  • Grenland: 32%
  • Borge skole: 40%

En viktig grunn til de positive sykkeltallene, er at alle 4. klassinger i Grenland får trafikal sykkelopplæring gjennom programmet “Alle barn sykler” – gjennomført av organisasjonen “På sykkel i Telemark”.

– Vi har systematisk jobbet med dette gjennom flere år, sa rektor ved Borge, Vigdis Stokland, til den sykkelinteresserte helseministeren.

Sørg for infrastrukturen!

Rektoren hadde også en oppfordring til politikerne:

– Dere må sørge for god infrastruktur for syklistene. Foreldrene tør å la barna sykle hvis det er trygge sykkelveger, sier hun.

Nettopp dette er et hovedfokus for Bypakke Grenland. Det overordende målet for bypakka er å få folk over fra bil til sykkel, egne bein og buss. 310 millioner kroner er planlagt brukt på gang- og sykkeltiltak, blant annet med utbygging av sykkelstier på over 20 ulike steder i Grenland. Slik skal vi få et sammenhengende sykkelvegnett, og gjøre det tryggere og bedre for syklistene.

– Det å få til en hverdagssykkelkultur gir en vinn-vinn situasjon for miljøet og folkehelsa. For å få til det, må vi starte med barna, mener folkehelsekoordinator i Porsgrunn kommune, Guri Resell.