Kontrakten på 9,4 millioner kroner millioner ble skrevet på å sette opp de 13 bompunktene i Bypakke Grenland. Kontrakten innebefatter i tillegg teknisk bygg. Man kan allerede denne uken se at entreprenør er i gang med å grave før fundamenteringen settes opp. Denne jobben skal være ferdig i løpet av juli. Etter dette er det Qfree ASA som vant anbudet på teknisk løsning av bommene, som setter i gang.

Qfree ASA skrev kontrakt den 16. november 2015 på 27 millioner. I tillegg til de teknologiske løsningen inneholder også prisen drift og vedlikehold. Denne jobben skal være ferdig innen innkrevingen starter i oktober/november 2016.

Det skal etableres 13 innkrevingspunkter i Grenland. Det blir bare innkreving i en retning. Innkrevingspunktene vil være helautomatiske, som betyr at du ikke trenger å stoppe eller ha penger for hånd.

Det anbefales at folk skaffer seg AutoPASS-avtale og brikke , da det er mest gunstig for bilistene med tanke på rabattordninger og at det gir lavere driftskostnader.

Det skal brukes 2,67 milliarder på Bypakke Grenland for utbygging og finansiering av fase1. Finansieringen fordeles mellom statlige midler, fylkeskommunale midler, kommunale midler og brukerfinansiering gjennom bompenger.

Mer informasjon om Bypakke Grenland og bompengeinnkrevingen på www.bypakka.no