Her har vi samlet de vanligste spørsmålene og de riktige svarene om bommer og bompenger .

Antall bommer og plassering

Totalt skal det utplasseres 13 innkrevingspunkter (antennepunkter) i Grenland.

Det blir bare innkreving i én retning, fra sør til nord. Unntaket er Fjærekilen og Menstadbrua: Her blir det innkreving for østgående trafikk.

Se kart: Her skal de 13 antennepunktene plasseres.

Innkrevingspunktene er helautomatiske (antennepunkter). Du trenger ikke å stoppe eller ha penger for hånden: Passeringene registreres automatisk. Betaling skjer enten ved at du får tilsendt faktura eller via elektronisk brikke i bilen. Det siste er mest effektivt, både for bilisten (rabattordninger) og bomselskapet (lavere driftskostnader).

Takster og rabattordninger

Følgende takst- og rabattordninger (2015-kroner) er lagt til grunn i stortingsproposisjonen.

Ordinær takst:

  • Lette kjøretøy: 15 kr utenom rushtid, 21 kr i rushtid.
  • Tunge kjøretøy: 30 kr utenom rushtid, 42 kr i rushtid.
  • Rushtid er definert som kl. 07.00-09.00 og 15.00-17.00 mandag til fredag, unntatt offentlige fri- og helgedager.

Rabattordninger med elektronisk brikke i bilen:

  • 10% rabatt for kjøretøyer med elektronisk brikke
  • Det betales for kun én bompassering per time (krever elektronisk brikke)
  • Lette kjøretøy betaler for maksimum 60 bompasseringer per måned (krever elektronisk brikke), utover dette kjører man gratis
  • Elbiler kjører gratis

Med disse forutsetningene er det beregnet at fase 1 i bypakka vil være finansiert i løpet av om lag 10 år.

Et regnestykke:

Hvor mye vil det koste per måned? Det avhenger naturligvis av hvor mye man kjører, og når på døgnet, men her er et tenkt regnestykke som gir en indikasjon:

  • Kjøring i rushtid alle arbeidsdager: 22 (dager) x 21 kr x 0,9 (rabatt for brikke) = 416 kr
  • Kjøring utenom rushtid for øvrige passeringer: 60-22=38 passeringer gir 38 x 15 kr x 0,9 = 513 kr
  • TOTAL SUM: 929 kr per mnd.

Driftskostnader

De totale bompengeinntektene er beregnet til om lag 2 mrd. kroner i 2015-prisnivå, fordelt med om lag 1,4 mrd. kr til prosjekter og tiltak innenfor bypakken, inkl. etablering av bomstasjoner, om lag 220 mill. kr til å dekke finansieringskostnader, og om lag 370 mill. kr til å dekke innkrevingskostnader og drift av bompengeselskapet.