Responsive image

Foto: Dan Riis

Spørsmål og svar om bompenger

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene og de riktige svarene om bommer og bompenger. Er det noe mer du lurer på? Send oss en e-post .

Spørsmål Svar
Når begynte innkrevingen? Innkrevingen startet 3. oktober 2016. 
Hvor står bommene? Totalt er det 13 automatiske bomstasjoner. Se eget kart for plassering av bommene . Det er Stortinget i tråd med forslag fra regjeringen som har vedtatt plassering og innretning på bompunktene.
Hvor mye koster det å passere en bom? For lette kjøretøy er prisen 17 kroner utenom rushtid og 23 kroner i rushtid. Med AutoPASS-avtale og elektronisk brikke får man 20 prosent rabatt (13,60 kroner utenom rushtid og 18,40 kroner i rushtid) og betaler for kun én passering i timen. Med AutoPASS-avtale betaler man for maksimum 60 passeringer per måned. Man betaler bare i én retning, som hovedregel fra sør mot nord.
Hvor lenge skal bommene stå? Bypakke Grenland fase 1 skal være finansiert i løpet av 10 år. Om det blir bompengefinansiering av en fase 2 etter det, er opp til politikerne å avgjøre.
Hva er en AutoPASS-avtale?

Når du tegner en AutoPASS-avtale, får du en brikke som du skal feste på innsiden av frontruten. Hver gang du passerer i en bomstasjon med AutoPASS  blir bompengeavgiften belastet avtalen din. Du får 20 prosent rabatt på de fleste bomstasjoner i Norge.

En AutoPASS avtale gir deg muligheten til å passere alle bommer i Norge, Sverige og Danmark uten å trenge å stoppe å betale. Alle passeringer blir registrert via avtalen og gir deg som kunde en samlefaktura for alle bomstasjoner du passerer gjennom.

Hvordan tegner man AutoPASS-avtale og får tak i brikke?

For å oppnå 20 % rabatt ved passering i Bypakke Grenland må du ha en gyldig AutoPASS-avtale. Bypakke Grenland er ikke utsteder av AutoPASS-brikker. Du kan  inngå avtale  med E18 Vegfinans Vestfold AS som utsteder AutoPASS-brikker og tilbyr etterskuddsfakturering av passeringer. 

Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Grenland AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet.

Koster det noe å få brikke? Du må betale et depositum på 200 kroner for brikken. Det får du tilbake hvis du sier opp avtalen og returnerer brikken. Fra den dagen du har tegnet avtale med bomselskapet gjelder rabatten - selv om du ikke har fått brikken i posten (kan ta opp til 14 dager).
Hvordan betaler jeg for passeringene? Bomstasjonene er automatiske. Det betyr at du ikke skal stoppe for å betale, men bare kjøre rett forbi. Du får tilsendt faktura og betaler etterskuddsvis. Dersom du ikke har AutoPASS-avtale blir det tatt bilde av bilskiltet, og det blir sendt faktura til adressen som eier av kjøretøyet er registrert med i motorvognregisteret. Dersom du har AutoPASS-avtale, vil fakturaen sendes til den som har inngått avtalen.
Jeg har AutoPASS-brikke fra et annet bomselskap. Må jeg bytte til det nye bomselskapet i Grenland - eller må jeg ha egen brikke i tillegg? Du kan bruke den AutoPASS-brikken du har og trenger ikke foreta deg noe. Du får de samme fordelene som de som tegner ny avtale (20 prosent rabatt og betaling for kun én passering i timen og maksimum 60 passeringer per måned)
Koster det noe for mopeder og motorsykler? Det er gratis passering for mopeder og motorsykler, og de trenger ikke avtale eller brikke.
Hva betyr lyssignalene? Videokamera lyser om du ikke har brikke eller om du befinner deg utenfor kjørefeltet eller dersom brikken ikke blir registrert av annen grunn. Bilen din er registrert og regning sendes.
Hvitt signal på din etterskuddsavtale betyr at forfallsdato er passert. For kunder med avtalegiro gis hvitt signal når trekket er sendt. 
Grønt signal betyr gyldig passering med AutoPASS-avtale.
Jeg kjører elbil - slipper jeg å betale bompenger? Ja, men vilkåret for at el-bilen skal slippe bompenger, er at du må søke bomselskapet om fritak, og montere elektronisk brikke i bilen. Har du allerede AutoPASS-avtale med fritak for el-bil vil dette gjelde i Grenland uten at du behøver å foreta deg noe. Hvor lenge et slikt fritak skal gjelde er et politisk spørsmål.
Jeg kjører gassbil – slipper jeg å betale bompenger? Enkelte typer gassbiler kan fritas for bompenger. Dette gjelder først og fremst biler som går på hydrogen, men ikke de som går på en blanding av for eksempel gass og diesel. Man må søke bomselskapet om eventuelt fritak. Har du allerede AutoPASS-avtale med fritak for hydrogen-bil vil dette gjelde i Grenland uten at du behøver å foreta deg noe.
Jeg kjører hybridbil – slipper jeg å betale bompenger? Hybridbiler er ikke fritatt for bompenger. Det følger av de nasjonale retningslinjene for dette, som vi også her i Grenland følger.
Jeg er forflytningshemmet – slipper jeg å betale bompenger? Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort passerer gratis i bomringer. Du må imidlertid søke bomselskapet om fritak og ha elektronisk brikke i bilen. Fritaket gjelder kun i bomringer, og ikke i andre bomstasjoner, f.eks. de som er på E18.
Hvordan og hvor søker jeg om fritak som forflytningshemmet? Ta kopi av begge sider av handikapbeviset. Send med post eller scann og legge ved AutoPASS avtalen du har med ditt bomselskap– så blir man lagt inn med fritak. Hele prosessen kan gjøres her  - husk å velge E18 Vestfold, som utsteder brikker for Bypakke Grenland. 
Kommunenes servicesentre (Porsgrunn, Skien, Siljan) kan bistå ved spørsmål om dette.
Hvorfor har jeg ikke mottatt brikke når jeg har bestilt? Vegfinans har opplevd veldig stor pågang og har noe forsinkelse i utsendelsen av brikker. For at avtalen skal være registrert må du ha klikket på linken i tilsendt e-post fra Vegfinans og lagt inn registreringsnummeret. For å være sikker på at avtalen er aktiv kan du logge deg inn på dine sider hos Vegfinans E18 Vestfold. Er avtalen aktiv gjelder alle fordelene selv om du ikke har mottatt brikken.
Hvem kan jeg ringe hvis jeg har spørsmål om AutoPASS? Du kan få mer informasjon på AutoPASS eller ta kontakt med Vegfinans  Tlf: 32 80 82 70 eller kontakte de kommunale servicesentrene i Skien, Porsgrunn og Siljan som bistår med spørsmål om AutoPASS.

For generell info om takster og retningslinjer: Vegvesenets takstretningslinjer for bompengeprosjekter

For generell info om AutoPASS og bompasseringer: http://www.vegfinans.no/

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 05. november 2018 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland