Fra bussholdeplassen ved Holtesletta syd frem mot gang og sykkelvegen til Elgstien/Langmyrvegen er entreprenørbedriften Hauk Sveinsson ferdig med å fjerne jord ned til fjell. Strekning er på 80 meter.

Knytter to gang- og sykkelveier sammen

Med dette arbeidet knyttes det første bypakkeprosjektet i Siljan fra 2016 – gang og sykkelvei mellom Heivannet og Holtesletta – til denne parsellen.

– Gang- og sykkelvegen er bygget på fjell, mer solid blir det ikke, sier byggeleder Øystein Jonhaugen, Team utbygging Bypakke Grenland, Samferdsel, miljø og mobilitet, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kortreist jord

– Siljan kommune tok kontakt før vi skulle fjerne jord langs Holtesletta, de trengte jord til en ny lekeplass. Dermed slapp vi å frakte jordmasser lengre unna, opplyser Jonhaugen.

Nytt fortau

Den andre parsellen som skal bygges er et fortau langs fylkesvegen, 140 meter fra Sagdalsringen til Holteringen. Fortauet skal bygges opphøyd med kantstein inntil eksisterende fylkesveg.

– Når vi setter kantstein og bygger det tre meter brede fortauet må vi lysregulere vegen. I korte perioder vil være kun ett åpent kjørefelt. Denne innsnevringen blir lysregulert for gjennomgående trafikk som kan medføre til noe kø-dannelse, sier han.

I tillegg skal det etableres et enkelt overvannsanlegg i området, samt legge om en trafikkfarlig utkjørsel. Årlig trafikkmengde langs fylkesvegen ved Holtesletta er 4200 kjøretøy per døgn.

Tiltaket har lenge vært et ønske fra både kommunen og beboere på Holtesletta.

Fartsetappe

– Strekning har opp gjennom årene vært en strekning for mye forbikjøringer. Vi ønsker at alle skal kunne ferdes trygt her, så dette er et godt tiltak, sier Rune Sølland, kommunalsjef ved samfunnsavdelingen i Siljan kommune.

Bypakkeprosjektet har en ramme på 7, 1 millioner, og skal stå ferdig 1. september i år.