Med seg på befaringen hadde han byutviklingssjef i Porsgrunn kommune, Jorid Heie Sætre, og prosjektleder Tom Eikeng. Asfaltmaskinene duret og gikk mens de tre hadde sin inspeksjon langs Gunneklev.

– Her vil alle som liker å sykle eller gå på rulleski få det helt topp. Denne asfalten kommer nok både de med store og små hjul til sette pris på, konstaterer Beyer.

Gangvegen langs Gunneklev representerer bare en liten bit av den vegen som nå repareres og utbedres. Det skal brukes 9,5 millioner kroner på oppgradering av 20 kilometer med gang- og sykkelveg mellom Skien og Skjelsvik inneværende år.

Statlige belønningsmidler
Tiltaket er finansiert av tilskudd fra belønningsordningen, en fireårig avtale mellom Grenland og Staten om bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Til sammen 215 mill kroner er satt til rådighet i perioden 2013-2016.

– Belønningsmidlene skal blant annet brukes til å oppgradere hovedruter for sykkel og øke fremkommeligheten for alle, med asfaltering og utbedring av standarden. Gang- og sykkelvegen på Herøya ligger langs den ene hovedruta, forklarer byutviklingssjef Jorid Heie Sætre.

– I tillegg til asfaltjobben som gjøres, så skal sykkelsesongen forlenges ved å bedre vinter- og vårvedlikehold som for eksempel brøyting og soping. Det betyr at det skal bli enklere å sykle langs disse hovedrutene hele året, forteller Tom Eikeng, prosjektleder for investeringene som nå gjøres på gang- og sykkelvegene.

Formålet med belønningsmidlene er å dempe veksten i biltrafikken. I stedet skal kollektiv- og sykkelreiser øke. Dette skal igjen føre til bedre framkommelighet, miljø og helse i byområdene

Mange bidrar
Mens de statlige belønningsmidlene sørger for ny asfalt, har industriparken pyntet opp langs Hydrovegen. Busker langs fjorden er fjernet. Bjørkene på innsiden er beskåret, og det er gjort mye grunnarbeid slik at asfalten kunne legges.

Bystrategi Grenland
Avtalen om belønningsordning for Grenland er nært koblet til arbeidet med Bypakke Grenland, som er en del av bystrategisamarbeidet. Belønningsordningen vil være med å øke måloppnåelsen for Bypakke Grenland, og gir kommunene mulighet for å ha ferdig synlige og vesentlig bedre kollektiv- og sykkeltilbud før vedtatt bompengeordning etableres.

Nå legges altså forholdene bedre til rette for gående og syklende.

I tillegg er det satt i gang en del effektive tiltak med tanke på buss. Vestviken kollektivtrafikk, som er busselskapet i Grenland, opplever en vekst i passasjertallet på 9,9 prosent. Dette skyldes antakelig billigere busskort og hyppigere reiseavganger.