Pendelruta går Siljan, Skien, Gulset og Rødmyr med 17 daglige avganger. Det betyr blant annet at Skiens største bydel, Gulset, nå har direktebuss til sykehuset i Skien – Telemarks største arbeidsplass.

P7-ruta fra Siljan til Gulset er blitt forlenget videre til Rødmyr. Dermed kan folk på Gulset slippe å reise om sentrum når de skal til og fra sykehuset, Fritidsparken, Hjalmar Johansens videregående eller industrifeltene Kjørbekk og Rødmyr.

Kjørbekk & Rødmyr handel og service (KRIO) har etterspurt det nye tilbudet i mange år. Tilbudet ble svært godt mottatt næringslivet da dette ble kjent rett før sommeren.

Avhengig av buss

På Rødmyr og Kjørbekk er det 3500 arbeidsplasser. Når Grep kommer på plass i september i nye lokaler på Rødmyr betyr det 230 arbeidsplasser. Mange i den vernede bedriften er  avhengig av buss.

Miljøvennlig reise

For at tilbudet skal bli en suksess anbefaler Telemark fylkeskommune at det inngås et samarbeid med ulike aktører langs ruten og at det igangsettes tiltak som motiverer til å reise miljøvennlig, både buss, sykkel og gange. Dette kan for eksempel gjennomføres som en del av min bilfrie dag- kampanjen som allerede er etablert i regi av Bypakke Grenland.

Rutetilbudet har en prøveperiode på 2 år. Den årlige kostnaden er 1,7 millioner, og prøveperioden finansieres av Telemark fylkeskommune.