Det kommer fram i en kronikk som sto på trykk i fylkesavisene juni 2013. Kronikken er ført i pennen av Nikolai Boye, regiondirektør i NHO, og Irene Bordier Haukedal som er distriktsekretær i LO.

«10 års arbeid har medført at Grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune nå har muligheten til å løfte Telemark opp en divisjon med hensyn til infrastruktur», skriver de to.

«La oss stå sammen om å gjennomføre Bypakke Grenland. Samarbeid vil gi det nødvendige løft for å utvikle de store mulighetene som Grenland sammen med øvrig Telemark har for å bli en attraktiv region med sterke bysentra og bærekraftig utvikling.»

Vi har lastet opp kronikken i vårt dokumentarkiv. Du finner den som pdf her!