Det viser en undersøkelse som ble gjort i august 2012. Undersøkelsen ble foretatt som en såkalt 0-måling; det vil si som et referansepunkt før bypakkearbeidet startet.

– Undersøkelsen viser tydelig at bilbruk er dominerende som transportmiddel i Grenland. 70 prosent sier at de primært bruker bilen til og fra jobben, og fleksibilitet er den viktigste begrunnelsen for dette valget. Kun sju prosent bruker bussen. Folk er likevel åpne for mer mosjon og fremhever at helse og miljø er den viktigste begrunnelse for valg av alternative transportmidler, sier kommunikasjonsleder Pål Horsle i Telemark fylkeskommune.

Flere velger bussen – et bedre tilbud gir vekst

Bypakke Grenland skal blant annet endre befolkningens reisevaner – mot mindre bilbruk og mer bruk av kollektivtilbud og sykkel. 40 prosent av de spurte hadde hørt om Bypakke Grenland i august i fjor. Folk har god kunnskap om bypakka, som de assosierte med bedre kollektivtilbud, bompenger og bedre bymiljø. Selv om prosjektet hadde begrenset tillit i befolkningen var folk likevel positive til arbeidet.

– Sett i forhold til Grenland-befolkningens transportatferd, vil et viktig kommunikasjonsmål være å bidra til økt tillit til bypakka som et virkemiddel for å skape attraktivitet, sier Horsle.

Endringsvilligheten til endrede reisevaner er tilstede hos rundt 40 prosent av oss. Den viktigste grunnen til ikke å benytte kollektivtransport til og fra jobb er behov for fleksibilitet, opplevelse av sjeldne avganger og krongletet reiseveg. Pris har begrenset betydning.

Folks holdninger til bruk av bompenger er lunken, ifølge undersøkelsen, mens folk er mer positive til å akseptere trafikale og støymessige problemer i byggeperioden.

837 personer deltok i undersøkelsen, fra et tilfeldig utvalg av Grenlands befolkning