Det ble klart etter at samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) var på Telemark-besøk tidligere i dag. Pengene skal brukes til tiltak som vil redusere veksten i biltrafikk. Bypakke Grenland søkte om belønningsmidler tidligere i år, og nå har altså svaret kommet.

– Regjeringen vil bidra med belønningsmidler til Grenland for å nå målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange, sier Arnstad.

Beløpet utbetales over fire år:

2013 35 mill. kr
2014 60 mill. kr
2015 60 mill. kr
2016 60 mill. kr

Les mer om finansieringen av Bypakke Grenland her.

Her kan du lese regjeringens svar på Grenlands søknad om belønningsmidler (ekstern lenke).

Belønningsmidlene gis på bakgrunn av målene som er satt for Bypakke Grenland.

– Grenland-området har gjennom belønningsordningen blitt tatt på alvor og blitt tilgodesett med store midler. En ny milepæl i Bypakke Grenland er nådd. Nå får vi anledning til å sette i gang, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

– For eksempel gir det oss muligheter til raskt å skape et betydelig bedre kollektivtilbud.

Formålet med den statlige belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene, er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette skal oppnås ved å øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Grenlandsregionen har tidligere mottatt ettårige tildelinger fra Belønningsordningen.