Responsive image

Totalt skal det investeres 2,7 milliarder kroner i Grenland.

Hvordan finansieres Bypakke Grenland?

Totalt skal det investeres 2,67 milliarder kroner gjennom Bypakke Grenland. Dette skal finansieres med offentlige midler og bompenger. 

For å realisere bypakka legges det opp til et spleiselag mellom det offentlige og trafikantene.

Fordelingen er bestemt gjennom lokalpolitiske vedtak og stortingsproposisjonen om utbygging og finansiering av Bypakke Grenland (prop. 134 S), og er som følger (i 2015-kr):

 • Statlige midler: 580 mill. kr
 • Fylkeskommunale midler: 530 mill. kr
 • Kommunale midler: 180 mill. kr
 • Bompenger: 1380 mill. kr

Les mer: Slik blir bompengene i Grenland.

I hovedsak fordeles midlene på følgende måte:

 • Rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand: 566 mill. kr
 • Fv 32 Gimleveien-Augestadveien (Lillelvkrysset): 566 mill. kr
 • Regionale/kommunale prosjekter, drift av kollektiv, diverse planlegging: 1487 mill. kr
 • Investering bomstasjoner: 51 mill. kr

Innkrevings- og finansieringskostnader

I Bypakke Grenland skal det totalt investeres for 2,67 milliarder kroner. Bompenger utgjør 1,38 millioner av dette beløpet (i 2015 kr.) Dette er i tråd med Stortingproposisjonen.  Innkrevings- og finansieringskostnader kommer i tillegg til dette og er i samme dokument begrenset til maksimalt 590 mill.kr (2015 kr.). Hva som blir de endelige kostnadene er foreløpig ikke mulig å si med nøyaktighet.

Det er imidlertid lagt inn gode marginer og beløpet vil høyst sannsynlig bli lavere. Det gjelder i særlig grad fordi det er lagt inn konservative anslag på anslåtte rentekostnader og reduksjonen i biltrafikk som følge av bommer. Stortingsproposisjonen har lagt til grunn en reduksjon i biltrafikk på 31 %. Dette er et relativt høyt anslag. Lånerenten er anslått til 6,5 %. Det er betydelig høyere enn gjeldende rente på 1,63 % (kilde: Vegfinans Bypakke Grenland AS).

Hensikten med å legge inn gode marginer er å hindre at bommene blir stående lengre enn ti år. Vedvarer den lave lånerenten og/ eller velger færre en anslått parkerer bilen, blir innkrevingskostnadene lavere. Økt brikkebruk og effektivisering i bompengesektoren vil ytterligere forsterke denne effekten. Basert på faktiske trafikktall fra det første driftsåret vil Bypakke Grenland mot slutten av 2017 gjøre nye beregninger av innkrevingskostnadene

Flere detaljer fremkommer i handlingsprogrammet 2015-2018 .

   
   

 

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 09. februar 2017 -

Fakta Bypakke Grenland

 • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
 • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
 • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
 • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland